Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Kvaliteta vode izvorišta, isporučene vode, pročišćene otpadne vode i mora u 2019.

12.03.2020.
U 2019. godini zdravstvena ispravnost vode koju isporučujemo bila je izvrsna. I svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda, analizirani od strane internog i vanjskog neovisnog ovlaštenog laboratorija, zadovoljavali zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. More je u 2019. godini na 25 točaka od ukupno 35 ocjenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom.

Tijekom 2019. godine u internom laboratoriju Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora provela je 7.759 ispitivanja uzoraka vode, od čega 4.175 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, što znači da vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisanih važećim aktima.

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2019. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 300 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. jer su svi ispitani uzorci bili zdravstveno ispravni.

U 2019. godini ukupno je ispitano 420 uzoraka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. U 2019. godini je more, od ukupno 35 ispitane točke, na njih 25 ocijenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom, na 3 točke dobrom (Rijeka: Kantrida – Vila Nora, Kantrida – bazen istok, Kostrena: Kostrena - Žurkovo), na 3 točke zadovoljavajućom (Rijeka: Kantrida – rekreacijski centar 3. maj; Kantrida – zapad, Bivio – Dom umirovljenika) te na 4 točke nezadovoljavajućom ocjenom (Rijeka: Kantrida – istok, Kantrida – Dječja bolnica, Kantrida – bazen zapad, Plaća ispod nogometnog igrališta). Točke koje su ocijenjene dobro, zadovoljavajuće ili nezadovoljavajuće locirane su na području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, još uvijek nepriključeni na sustav javne kanalizacije, a koji su smješteni na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.