Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Partneri smo u projektu CEKOM

13.03.2020.
Početkom ovog mjeseca započeo je projekt CEKOM Centar kompetencija za pametne gradove u Rijeci čiji je jedan od partnera i KD Vodovod i kanalizacija. Riječ je o projektu kojeg sufinancira Europska unija. Partner smo u jednom od ukupno 6 glavnih projekata i to Smart City 4D - platformi za inovativno mapiranje podzemne infrastrukture. Svojim znanjem, stručnošću i iskustvom nadaju se pomoći u razvoju nove metodologije prikupljanja trodimenzionalih prostornih i vremenom kao podatkom četvrte dimenzije.

Centri kompetencija (CEKOM) dio su inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske i jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovog povezivanja sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Njihov osnovni zadatak je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova sa potrebama gospodarstva.

Projekt u Rijeci okuplja 20 partnera - 16 trgovačkih društava i 4 istraživačke institucije: Smart RI d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

U sklopu projekta osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativna rješenja za proizvode ili tehnologije koje bi trebale olakšati svakodnevni život u našim gradovima:
- Smart city Surinmo - platforma za e-mobilnost,
- Smart City Modesty - centralna big data platforma i razvoj portala otvorenih podataka,
- Smart City Living - platforma za analizu kretanja u gradu,
- Smart City Energy - platforma za planiranje i upravljanje energetskom efikasnošću,
- Smart City Trans - platforma za multimodalnu prometnu analizu i upravljanje,
- Smart City 4D - platforma za inovativno mapiranje podzemne infrastrukture.

Nositelj i prijavitelj projekta CEKOM je Smart Ri, trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke koje je i osnovano s ciljem upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova s kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).

Smart Ri je nositelj i prijavitelj projekta CEKOM na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Podršku razvoju Centara kompetencija.
Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 95.357.525,75 kn. Partneri u projektu participiraju sa 54.273.858,40 kn.

Strateški ciljevi Centra kompetencija za pametne gradove su:

  • razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima
  • pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u Republici Hrvatskoj
  • unaprjeđenje i povezivanje postojeće istraživačke infrastrukture industrije i sveučilišta, uspostava kolaboracijske M2M platforme i integriranje u međunarodne projekte (Obzor 2020, InterReg) gdje će se iskazati kompetencije naših istraživača te ojačati pozicija Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra, te kao optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte.

CEKOM u Rijeci bit će testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti sa gradskom upravom i građanima radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Upravo će taj kontekst urbanog laboratorija biti najvidljiviji građanima i posjetiteljima Rijeke, gdje će po prvi put imati priliku aktivno sudjelovati u primjeni i razvoju novih tehnologija.
Dugoročna strategija Grada Rijeke u kontekstu pametnih gradova očituje se i kroz povezivanje rezultata aktivnosti u CEKOM-u s drugim projektima Grada poput Tehnološkog parka Torpedo ili budućeg projekta rekonstrukcije energane bivše Tvornice papira Rijeka, te povezivanje sa novo osnovanim centrom za umjetnu inteligenciju Sveučilišta u Rijeci.
U skorije vrijeme očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava između Smart RI d.o.o., Ministarstva gospodarstva RH i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.