Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisani ugovori o financiranju vodno-komunalnog projekta na području riječke aglomeracije vrijednog preko 1,76 milijardi kuna

13.07.2018.
U prostorijama Grada Rijeke potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, jednog od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. 

Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje (i dijelom Matulja) koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Projekt je vrijedan 1.761.563.462,00 kn. Sufinancirat će se sredstvima Europske unije u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova. Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava, odnosno Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, potom Hrvatske vode i naše Društvo.

Danas sklopljenim ugovorima utvrđena je vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih EU sredstava te međusobna prava i obveze uključenih strana. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. gospodin Andrej Marochini prilikom potpisivanja ugovora istaknuo je uspješan timski rad stručnjaka različitih profila, koji je omogućio ovaj za naše društvo dugo očekivani događaj. Zahvalio je svim sugrađanima i javno pravnim tijelima koji su prepoznali važnost ovog Projekta te svojim pozitivnim stavom pripomogli uspješnom rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Postupak je bio zahtjevan i obilan jer su se imovinsko pravna pitanja rješavala za 3.828 čestica. Istaknuo je suradnju s Hrvatskim vodama koje su svojim novčanim sredstvima sufinancirale sa 88% izradu studijsko-projektne dokumentacije, ukupno vrijedne 65 milijuna kn.

Najavio je nove izazove u predstojećem razdoblju - kako u provedbi postupaka šest vrsta nabave (za nadzor, upravljanje projektom, njegovom vidljivošću, izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi, potom za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu potrebne opreme), tako i kod izvođenja radova čiji će uspjeh ovisiti i o profesionalnosti, pouzdanosti, točnosti i stručnosti izvođača i nadzora, ali i razumijevanja sugrađana.

 
Potpisivanje ugovora o financiranju EU projekta aglomeracija Rijeka

Potpisnici:

Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza su bili

  • Grad Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel
  • Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, koje zastupa direktor Andrej Marochini

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., odnosno Posebnih uvjeta Ugovora za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ su bili

  • Posredničko tijelo razine 1 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje zastupa ministar dr.sc. Tomislav Ćorić
  • Posredničko tijelo razine 2 - Hrvatske vode, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković
  • Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova - Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, koje zastupa direktor Andrej Marochini 

Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ su bili

  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje zastupa ministar dr.sc. Tomislav Ćorić
  • Hrvatske vode, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković
  • Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, koje zastupa direktor Andrej Marochini

Više informacija o projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ ->>

Fotogalerija