Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Uskoro počinju petogodišnji radovi na vodoopskrbi i odvodnji vrijedni pola milijarde kuna

17.09.2021.

Do kraja godine očekuje se početak velikih radova na vodoopskrbi i odvodnji vrijednih gotovo 500 milijuna kuna, kao dijela EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Nakon provedenog javnog natječaja, 23. kolovoza 2021., potpisani su ugovori za izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava Rijeka Zapad i za proširenje Viškovo ukupne vrijednosti 496.614.433,35 kn (s uključenim PDV-om). Od ukupnog iznosa, 283.292.757,8 osigurat će EU kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, po 41.760624,35 kn osigurat će Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a KD ViK preostali iznos od 30.376.540,18 kn.

Riječ je o dva ugovora, odnosno dvije grupe radova – prva se odnosi na izgradnju transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Zapad, a ugovor je sklopljen između KD Vodovod i kanalizacija i Zajednice ponuditelja Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. i Inkaing d.o.o. iz Slovenije. Rok za izvođenje radova iznosi 1080 dana, odnosno skoro 3 godine.

Drugi ugovor odnosi se na područje Viškova i u manjem dijelu na područje Rijeke, a sklopljen je između KD Vodovod i kanalizacija i Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. te rok za izvođenje radova iznosi 1950 dana, odnosno više od 5 godina.

Sklapanjem navedenih ugovora izvođači radova neće odmah započeti s aktivnostima na gradilištima, već će najprije uslijediti pripremni radovi koji uključuju uvođenje izvođača u posao te izradu izvedbenog projekta, prometnih rješenja i dinamičkih planova gradnje. Građani će o prometnim rješenjima i dinamičkim planovima gradnje biti pravovremeno obaviješteni, a bit će im dostupna i GIS web aplikacija koja će nuditi informacije o trasama radova i mogućnost njihove pretrage po ulicama.
Ugovorene investicije dio su EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 1,76 milijardi kuna, sufinanciranog od EU iz Kohezijskog fonda sa čak 1,25 milijardi kuna, a kroz kojeg se gradi novi pročistač otpadnih voda na Delti te 217 kilometara kanalizacije i oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Radi se o jednom od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Hrvatskoj.

Prema planu, početak radova na području Rijeke i Viškova očekuje se krajem ove godine. Radovi obuhvaćaju dogradnju ukupno 55,9 km sustava javne odvodnje s 37 crpnih kanalizacijskih stanica i istovremenim radovima na 25,7 km sustava javne vodoopskrbe. Od toga će se u Rijeci graditi 17,8 km kanalizacije s 10 kanalizacijskih crpnih stanica i 7.2 km vodovoda, dok će se na Viškovu graditi 38,1. km kanalizacije s 27 crpnih stanica i 18,4 km vodovoda.

Prva grupa radova – Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka – Zapad

U svrhu prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda predviđena je gradnja 13,1 km transportnih kolektora, 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 1,9 km tlačnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s rubnih područja aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Uz izgradnju sustava odvodnje izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda koji će prolaziti sljedećim ulicama:

• Transportni kolektori „Zamet“: Dražička ulica – Pionirska ulica – Nova cesta – Lozičina cesta – Zametska ulica – prolaz kroz zeleni pojas do spoja na transportni kolektor u Liburnijskoj ulici. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u Lozičinoj ulici.
• Transportni kolektori „Kantrida“: Labinska ulica – Pionirska ulica – Ulica Vere Bratonje – Liburnijska ulica – Zvonimirova ulica. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u Zvonimirovoj ulici i dijelu Liburnijske ulice.
• Transportni kolektori „Škurinje“: Škurinjska cesta – Osječka ulica – ovjes na nadvožnjak čvora Škurinje – prolaz po strmini iznad Škurinjske drage – ulica Plase, ulica Emilija Randića do spoja na transportni kolektor u Vukovarskoj ulici. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršiti će se u dijelovima Škurinjske ceste, Osječke ulice i ulice Emilija Randića.
• Transportni kolektori „Viškovo“: Marinići – Turkovo – ulica Pehlin – Vukovarska ulica – ulica Antuna Barca – Dubrovačka – prelaz preko Čandekove ulice – Trogirska ulica – spoj na transportni kolektor u Zvonimirovoj ulici. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u dijelovima Pehlinske ceste, Vukovarske ulice, ulice Antuna Barca i u Trogirskoj ulici.

Izvest će se i podzemne crpne stanice i to na tri lokacije. Crpna stanica „Dražička” nalazit će se uz raskršće Dražičke i Ulice Marije Grbac, crpna stanica „Kantrida” u Liburnijskoj ulici u blizini autopraonice Kantrida, a crpna stanica „Škurinje” u Osječkoj ulici uz izlaz sa zaobilaznice.

U svrhu optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje predviđena je izgradnja 9 kišnih preljeva i 6 retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama, 2 separatora masti i ulja te rekonstrukcija postojećeg Škurinjskog kolektora. Retencijski bazeni i kišni preljevi omogućit će prihvat i zadržavanje vodenog vala kod većih kiša te time rasteretiti postojeći sustav. Na sljedećim lokacijama po podsustavima svi će objekti biti izgrađeni kao podzemne građevine:
• Podsustav Martinkovac-Kantrida (dionica A): U ulici Dražice, uz raskršće s ulicom Tina Ujevića predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom, kišnog preljeva i pripadajućih cjevovoda.
• Podsustav Martinkovac-Kantrida (dionica D): U Istarskoj ulici uz lokaciju postojeće crpne stanice KD VIK-a predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom, kišnog preljeva i podmorskog ispusta, kao i rasteretnog kanala koji bi se do ove lokacije trebao izvesti po zelenom pojasu od ulice Dražica na Martinkovcu.
• Podsustav Dječja bolnica Kantrida: U Istarskoj ulici, na parkiralištu uz Dječju bolnicu Kantrida predviđena je izgradnja retencijskog bazena i kišnog preljeva s pripadajućim rasteretnim kanalom i rekonstrukcijom podmorskog ispusta
• Podsustav Portić: U ulici Portić ispod atletske dvorane Kantrida predviđena je izgradnja rasteretnog kolektora te uz odbojkaško igralište separatora masti i ulja.
• Podsustav Treći maj II: U Pulskoj ulici, na lokaciji lučice predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom i rasteretnog kanala.
• Podsustav Treći maj I: Na površinama uz autopraonicu Kantrida uz Liburnijsku ulicu predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom i kišnog preljeva s pripadajućim cjevovodima.
• Podsustav Mlaka: Na križanju ulice Podmurvice sa spojem Zvonimirove i Krešimirove ulice predviđena su dva kišna preljeva s pripadajućim cjevovodima te retencijski bazen s crpnom stanicom na parkiralištu Mlaka i rasteretni kanal koji će prolaziti ulicom Milutina Barača.
• Podsustav Željeznički kolodvor: na lokaciji kompleksa Benčić, uz križanje ulica Nikole Tesle i Viktora cara Emina, predviđa se izgradnja kišnog preljeva i rasteretnog cjevovoda s manjim preljevom kroz ulice Nikole Tesle, trg kralja Tomislava i Cambierijevu ulicu s crpnom stanicom u nogostupu na križanju Cambierijeve i Krešimirove ulice.
• Podsustav Škurinjski kolektor: predviđena je izgradnja kišnog preljeva u ulici Potok prije križanja s ulicom Josipa Završnika. Izvršit će se i rekonstrukcija postojećeg Škurinjskog kolektora od lokacije ispod riječke zaobilaznice odnosno čvora Škurinje do Krešimirove ulice, u ukupnoj duljini 1,9 km. U sjevernom dijelu toka, izvodit će se samo podzemni radovi bez iskopa, dok će se u južnom dijelu, odnosno ulicama Potok, Josipa Završnika i Cambijerijevoj, rekonstruirati puni profil ovog starog kolektora.

Druga grupa radova – Proširenje Viškovo
U svrhu prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa područja općine Viškovo i grada Rijeke predviđena je gradnja 35,7 km gravitacijskih kolektora, 28 kanalizacijskih crpnih stanica s pripadajućim 3,2 km dugačkim tlačnim cjevovodima te rekonstrukcija javnog vodovoda u dužini od 18,8 km. Veći dio prikupljene fekalne otpadne vode s područja Općine Viškovo odvodit će se Pehlinskom cestom kroz transportni kolektor koji će se izvoditi u gradu Rijeci.

Radovi u gradu Rijeci će se izvoditi u dijelovima ulica Milice Jadranić i Baretićevo, a obuhvaćat će oko 0,69 km kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, 1 kanalizacijsku crpnu stanicu s pripadajućih 0,09 km tlačnog cjevovoda i rekonstrukciju 0,38 km vodovoda.

Radovi u općini Viškovo izvodit će se na cijelom području Marinića (naselja Bezjaki, Trampov breg, Mučići, Marinići, Blažići, Petrci, Stupari, Lučinići, Straža) i Viškova do Vozišća (naselja Furićevo, Gornji Jugi, Vozišće, Široli, Viškovo, Juraši) te u Mladenićima (naselja Mladenići, Trtni, Bujki, Brtuni, Biškupi). Uz izgradnju sustava odvodnje na trasi glavne ceste kroz Mariniće i Viškovo te u uskim ulicama izvršit će se rekonstrukcija javnog vodovoda u ukupnoj duljini od 18,8 km.

U tijeku izbor izvođača gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Dana 20. kolovoza 2021., održano je javno otvaranje ponuda za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Rijeka, koji će se nalaziti na Delti. Zaprimljene su dvije ponude – zajednice talijanskih ponuditelja te zajednice kineskih ponuditelja. Rok za donošenje odluke o odabiru izvođača na gradnji pročistača procijenjene vrijednosti 540 milijuna kuna iznosi 90 dana.

Fotogalerija