Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Gradnja vodovodnog ogranka u Bakru sredstvima Europske unije

14.10.2021.

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gradnja sustava javne vodoopskrbe u naselju Škrljevo -Dumbrava, koja je započela  16. kolovoza 2021. godine, sufinancirat će se novčanim sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. do iznosa od 172.278,25 kn.

Izgradnjom 182 metara dugog vodovodnog ogranka (profila 100 mm) s dva hidranta opremit će se vodoopskrbnom infrastrukturom dio naselja koji je sada bez nje, osigurat će se adekvatna protupožarna zaštita, podići pouzdanost i efikasnost sustava javne vodoopskrbe, a što će u konačnici doprinijeti uravnoteženom i održivom razvoju tog kraja.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka uvodi se privremena regulacija zabrane odvijanja kolnog prometa po dionicama uz omogućavanje pješačkog prilaza objektima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.
Izvođač građevinskih radova je Obrt za uslužne djelatnosti „Miletić“ iz Novog Vinodolskog.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova i uslugu koordinatora II zaštite na radu obavlja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva ZORAN SAMARŽIJA HRANILOVIĆ iz Rijeke.

Ugovorena vrijednost investicije iznosi 241.268,53 kn bez poreza na dodanu vrijednost, od čega vrijednost radova iznosi 228.268,53 kn, a vrijednost stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu 13.000,00 kn.

 

Trase gradnje vodovodnog ogranka u naselju Škrljevo - Dumbave u Bakru