Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

EU projekt aglomeracije Rijeka - Počinje e-savjetovanje za preostalih 5 grupa radova vrijednih gotovo 615 milijuna kuna

22.10.2021.
Danas započinje prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz postupak javne nabave za izvođenje pet grupa radova, ukupne procijenjene vrijednosti 614.599.000,00 kn (bez PDV-a), koji su dio velikog EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, u trajanju od 10 dana.
Cilj ovog prethodnog savjetovanja je provjera razumljivosti i što bolja priprema opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora.

Podsjetimo, projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijedan je vrtoglavih 1,76 milijardi kuna, a Europska unija sufinancira ga iz Kohezijskog fonda s čak 1,25 milijardi kuna. U sklopu projekta predviđeno je sedam grupa radova, od kojih su već u tijeku dva - izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka Zapad te proširenje Viškovo.

Preostalih pet grupa radova za koje je u tijeku e-savjetovanje su: Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Istok, Proširenje Rijeka, Proširenje Kastav, Proširenje Čavle te Proširenje Jelenje. U sklopu navedenih grupa radova izvest će se ukupno 155.049,23 m kolektora, od toga 135.868,71 m čine gravitacijski kolektori i 19.180,52 m tlačni vodovi, uz 88 crpnih stanica i ukupno 71.642,00 m vodovoda.

Prva skupina radova, Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Istok, odnosi se na područje koje se proteže od Mlake pa sve do Martinšćice, a u sklopu koje će se izgraditi sustav odvodnje u ukupnoj dužini od 12.585 m s 5.389 m vodovoda, 9 crpnih stanica, 5 retencijskih bazena, 10 preljeva te jednim separatorom, ukupne vrijednosti 146.490.000 kn (bez PDV-a).

Druga skupina, Proširenje Rijeka, uključuje izgradnju 40.854 m sustava odvodnje, 1.728 m vodovoda te 29 crpnih stanica te je njena vrijednost 126.940.000 kn (bez PDV-a).
U okviru treće skupine radova, Proširenje Kastav, izgradit će se 30.320 m sustava odvodnje, 10.403 m vodovoda i 14 crpnih stanica, ukupne vrijednosti 94.099.000 kn (bez PDV-a).

U četvrtoj skupini radova, Proširenje Čavle, bit će izgrađeno ukupno 35.312 m sustava odvodnje, 21.042 m vodovoda te 24 crpne stanice, ukupne vrijednosti 125.621.000 kn (bez PDV-a).

Peta skupina radova, Proširenje Jelenje, uključuje izgradnju 35.979 m sustava odvodnje, 20.080 m vodovoda te 12 crpnih stanica te je njena ukupna vrijednost 121.449.000 kn (bez PDV-a).

Svaka skupina radova već će, sama po sebi, stanovnicima područja aglomeracije Rijeka omogućiti kvalitetniju odvodnju te doprinijeti očuvanju izvorišta pitke vode, kao i osjetljivog kopnenog i morskog ekosustava. U kontekstu cijelog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sustav upravljanja komunalnim otpadnim vodama bit će usklađen s EU standardima, čime će na širem području Rijeke, posljedično i pitka voda zadržati visoku razinu kvalitete, a more i okoliš postati čistiji za buduće generacije.

Fotogalerija