Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Počinju radovi na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

01.12.2021.

U prostorima Grada Rijeke najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, jedno od najvećih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Prva grupa radova započet će na zapadnom dijelu grada Rijeke i odnosi se na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava, a rok za dovršenje je 36 mjeseci.   

U prostorima Grada Rijeke najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, jedno od najvećih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Prva grupa radova započet će na području na zapadnom dijelu Grada Rijeke i odnose se na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava, a rok za dovršenje je 36 mjeseci. Vrijednost ugovora radova iznosi oko 215 milijuna kuna. Predviđena je izgradnja 13,1 km transportnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s područja aglomeracije odvoditi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti te optimizacija postojećeg sustava izgradnjom objekata odvodnje u vidu retencija i kišnih preljeva. Uz izgradnju sustava odvodnje, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda.

Druga grupa radova odnosi se na proširenje Viškovo, a rok za izvođenje je više 65 mjeseci. Vrijednost ugovora radova iznosi oko 182 milijuna kuna.

Građani će detalje o izvođenju radova moći pratiti putem medija, a posebice putem GIS web aplikacije na internetskim stranicama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. www.kdvik-rijeka.hr , direktan link: (http://euprojektigis.kdvik-rijeka.hr/geoserver/web/Default.html). Podaci na aplikaciji bit će ažurirani sukladno izmjenama na gradilištima, a pokrivat će lokacije izvođenja radova, datume i rokove izvođenja te prometna rješenja.

Fotogalerija