Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obilježen početak radova na sustavu javne odvodnje Rijeka-Zapad

16.12.2021.
Započeli su prvi radovi na izgradnji i optimizaciji postojećeg sustava javne odvodnje Rijeka-Zapad u sklopu 1,76 milijardi kn vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Obilježavanju početka radova, uz brojne druge uzvanike i predstavnike lokalnih vlasti, prisustvovali su direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini, gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović i načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.
Grupa radova na sustavu javne odvodnje Rijeka-Zapad obuhvaća izgradnju 13,1 km transportnih kolektora uz 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 1,9 km tlačnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s rubnih područja aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Uz to, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda. U svrhu optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje (sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne i oborinske otpadne vode) predviđena je izgradnja 9 kišnih preljeva i 6 retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama, 2 separatora masti i ulja te rekonstrukcija postojećeg Škurinjskog kolektora.
Prvi zahvati započeli su podno riječke obilaznice, zapadno od čvora Diračje, odakle će se izvesti rasteretni kanal u dužini od oko 230 m. Riječ je o dionici koja prolazi zelenim pojasom prema željezničkoj pruzi. Radovi su dio projekta Podsustav Martinkovac Kantrida dionica D u sklopu kojih će se izvesti 1 km kanalizacijskih cjevovoda (rasteretni kanal i spojni cjevovodi objekata), retencijski bazen s crpnom stanicom, kišni preljev, separator masti i ulja te podmorski ispust.
Svi objekti odvodnje izgradit će se kao podzemne građevine uz plato postojeće crpne stanice u Istarskoj ulici, dok će se rasteretni kanal izvesti kroz zeleni pojas zapadno od Marčeljeve drage u smjeru sjever-jug, od riječke zaobilaznice do platoa s projektiranim objektima odvodnje.

Fotogalerija