Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisan Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti

28.12.2021.
U Svečanoj dvorani Palače šećera potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta, u sklopu 1,76 milijardi kn vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Izvođač radova je zajednica ponuditelja CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd. Vrijednost ugovora iznosi 522.600.000,36 kn bez PDV-a (653.250.000,45 kn s PDV-om), a rok za njegovo izvršenje je maksimalno 1520 dana.
Radovi obuhvaćeni Ugovorom uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku, puštanje u rad, pokusni rad, tehnički pregled, obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, dokazivanje jamčenih operativnih troškova za UPOV Rijeka tijekom pokusnog rada te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.
Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka imat će kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika i maksimalni protok od 1.000 litara u sekundi. Bit će drugog stupnja pročišćavanja za biološku liniju obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, anaerobnom digestijom, dehidracijom otpadnog mulja i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Predviđeno je da svi dijelovi uređaja budu u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine.
Ugovor su potpisali direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini i predstavnici izvođača radova - kineske zajednice ponuditelja. Uz brojne uzvanike i predstavnike medija, događanju su prisustvovali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, zamjenica župana PGŽ Marina Medanić, gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović sa suradnicima, načelnica Općine Viškovo Sanja Udović, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Narodne Republike Kine u RH Nj.E. Quianjin Qi, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima, predstavnici HD Razvoja d.o.o. Sarajevo (zastupnici Konzorcija).

Fotogalerija