Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisani ugovori o financiranju i izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra

30.12.2021.
U četvrtak, 30. prosinca 2021. u Gradskoj vijećnici Grada Bakra potpisani su ugovori o financiranju i izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra. Time su ugovorene dvije investicije – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na platou bivše Koksare, kao projekti prve faze izgradnje kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije. Potrebna sredstva za izgradnju osigurat će Grad Bakar.

Kroz projekt odvodnje prve faze ukinut će se direktni ispusti u more, izgraditi uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja te izvesti novi obalni kolektor na koji će se spojiti postojeća kanalizacijska mreža. Konkretno, izgradit će se 3150 m sanitarne kanalizacije, od čega 2300 m gravitacijskih kolektora i 850 m tlačnih cjevovoda, potom 3 kanalizacijske crpne stanice (dvije glavne i jedna lokalna), 2 sigurnosna preljeva kanalizacijskih crpnih stanica u duljini od 120 metara te vodovod u duljini od 3000 metara.

Izvođač radova za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra u sklopu kojeg će se izvesti obalni kolektor je GP Krk d.d. koji je ponudio ekonomski najpovoljniju ponudu sukladnu uvjetima dokumentacije o nabavi. Vrijednost ugovora iznosi 29.859.833,97 kn bez PDV-a, s rokom dovršenja od 20 mjeseci (od toga je 19 mjeseci predviđeno za izgradnju i 1 mjesec za izdavanje potvrde o dovršetku ugovora).

Uz navedeno, na platou bivše Koksare izgradit će se novi pročistač drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda SRB tehnologijom, kapaciteta 1600 ES. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u Bakarski zaljev 220 metara dugačkim podmorskim ispustom na krajnju dubinu od 32 m.p.m.

Odabrani izvođač radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je zajednica ponuditelja GP Krk d.d. i LOVECO d.o.o. Vrijednost radova iznosi 13.625.918,29 kn bez PDV-a, a rok za njihovo dovršenje 20 mjeseci (od toga 1 mjesec za pripremne radnje, 12 mjeseci za građenje, testove prije i prilikom puštanja uređaja u rad, 6 mjeseci za pokusni rad te 1 mjesec za preuzimanje).
Ovakvim ulaganjima u vodno-komunalnu infrastrukturu na području grada Bakra poboljšat će se funkcioniranje postojećeg sustava javne odvodnje i vodoopskrbe, pružiti potrebna zaštita okoliša i mora Bakarskog zaljeva, unaprijediti komunalni i životni standard građana te osigurati temelj za daljnji gospodarski rast i razvoj ovog područja.

Osim spomenutih ugovora o financiranju i izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda, u četvrtak je između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Grada Bakra sklopljen i ugovor o financiranju građenja vodoopskrbe u naselju Melnice te ugovor o financiranju građenja i stručnog nadzora nad izgradnjom vodovodnog ogranka na Hreljinu.