Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

ADRIATIC FAST FERRIES novi zakupnik poslovnog prostora na adresi Delta 3

18.02.2022.

ADRIATIC FAST FERRIES društvo s ograničenom odgovornošću za pomorski prijevoz i usluge u prometu novi je zakupnik poslovnog prostora ureda površine 23,44 m2 na adresi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade. 

 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora od 2. veljače 2022., Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je 18. veljače 2022. godine Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora - ureda površine 23,44 m2, koji se nalazi na adresi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade.

Za zakup poslovnog prostora pristigla je jedna ponuda ponuditelja - ADRIATIC FAST FERRIES društvo s ograničenom odgovornošću za pomorski prijevoz i usluge u prometu, OIB: 86452439084. Ponuda je prihvaćena jer ispunjava uvjete iz javnog natječaja, potpuna je i pravovremena, a ponuđeni iznos zakupnine nije manji od početnog (ponuđeni iznos zakupnine od 5,00 €/m2, u koju nije uključen PDV).

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao zakupodavatelja i ADRIATIC FAST FERRIES društvo s ograničenom odgovornošću za pomorski prijevoz i usluge u prometu, kao zakupnika, zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora

ADRIATIC FAST FERRIES d.o.o. zakupnik je temeljem dostavljene ponude na natječaj objavljen 4.2.2022.: 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade. Poslovni prostor se sastoji od ureda površine 23,44 m2. 

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, u cijelosti, u zakup za obavljanje administrativno-uredske djelatnosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
Objekt je pokriven video nadzorom.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje parkirališnog prostora.

Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine je 5,00 €/m2 mjesečno (bez PDV-a).
Mjesečni iznos zakupnine uvećava se za porez na dodanu vrijednost.
Režijski troškovi nisu uračunati u iznos zakupnine.

Rok za dostavu ponuda je 11. veljače 2022. godine u 12,00 sati.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora, u obliku ovršnog javnobilježničkog akta, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude.
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme do 30. rujna 2022. godine. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi odabrani ponuditelj (zakupnik).

Više informacija o natječaju u priloženom dokumentu.