Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Kvaliteta vode, izvorišta, isporučene vode, pročišćene otpadne vode i mora u 2021.

22.03.2022.
U 2021. godini zdravstvena ispravnost vode koju isporučujemo bila je izvrsna. I svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda, analizirani od strane internog i vanjskog neovisnog ovlaštenog laboratorija, zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora koje je u 2021. godini na 26 točaka od ukupno njih 35 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom, na 6 točaka dobrom te na 3 točke zadovoljavajućom. Nezadovoljavajućih ocjena nije bilo.
Tijekom 2021. godine u internom laboratoriju Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije, Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora provela je 7.960 ispitivanja uzoraka vode, od čega 4.290 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, odnosno vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisani važećom zakonskom regulativom.
Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. potvrđena je i rezultatima analiza Odsjeka za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju Zdravstveno-ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za potrebe Ministarstva zdravstva. Program ispitivanja obuhvatio je 300 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom (proširenom) monitoringu.
U 2021. godini ukupno je ispitano 388 uzorka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.
Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. U 2021. godini je more, od ukupno 35 ispitane točke, na njih 26 ocijenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom, na 6 točaka dobrom (Rijeka: Kantrida – Vila Nora, Kantrida –bazen istok, Bivio – Dom umirovljenika, Bivio – plaća, Kantrida – bazen zapad, Plaža ispod nogometnog igrališta) te na 3 točke zadovoljavajućom (Rijeka: Kantrida – rekreacijski centar 3.maj, Kantrida – zapad i Kantrida - istok). Točke koje su ocijenjene dobro i zadovoljavajuće locirane su na području Kantride, točnije području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje, zbog čega se rezultati analiziranih uzoraka na tim točkama mora pogoršavaju nakon većih oborina. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, koji nisu još uvijek priključeni na sustav javne kanalizacije, a smješteni su na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.