Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Nastavlja se projekt aglomeracije Rijeka - započeli prvi radovi na području općine Viškovo

07.04.2022.
Dana 7. travnja 2022. najavljena je nova etapa radova u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Kroz grupu radova „Proširenje Viškovo“ realizirat će se izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području općine Viškovo i grada Rijeke. 

Početni radovi, koji obuhvaćaju izgradnju sanitarnog kolektora u duljini od oko 2350 m započeli su kod Radne zone Marinići K-1 u ulici Marinići, a nastavit će se u ulicama Blažići i Juraši. Za vrijeme izvođenja radova predviđena je posebna regulacija prometa: u ulici Marinići promet će se regulirati semaforima, u ulicama uz Radnu zonu (Juraši i Blažići) promet će biti obustavljen za sva vozila, dok će se ulica u Jurašima preregulirati iz jednosmjerne u slijepu dvosmjernu. Radovi će trajati dvije godine.

Nakon početnih radova u naselju Marinići uslijedit će radovi koji uključuju: gradnju sanitarne kanalizacije, crpne stanice i vodovoda u ulici Straža, gradnju-rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i vodovoda gradskog područja Pehlin-Marinići / Zona P-4 te gradnju sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka u ulicama Straža i Baretićevo.

Kako bi se izbjegla prometna zagušenja, radovi u navedenim ulicama neće se izvoditi istovremeno. Tijekom provedbe radova u ulici Plasi, izvršit će se preregulacija prometa iz jednosmjernog u dvosmjerni s obilaznim prometnim pravcem kroz ulicu Straža. Tijekom izgradnje u ulici Straža, promet će se odvijati ulicom Plasi odnosno Baretićevom ulicom u vrijeme izvođenja radova u ulici Lučinići.

U sklopu grupe radova „Proširenje Viškovo“ predviđena je gradnja ukupno 35,7 km gravitacijskih kolektora, 28 kanalizacijskih crpnih stanica s pripadajućim 3,2 km dugačkim tlačnim cjevovodima te rekonstrukcija javnog vodovoda u duljini od 18,8 km. Veći dio prikupljene fekalne otpadne vode s područja općine Viškovo odvodit će se Pehlinskom cestom kroz transportni kolektor koji će se izgraditi u gradu Rijeci.

Izvođač radova je GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o., dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica izvršitelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 182 milijuna kn (bez PDV), a rok za njihov završetak je 65 mjeseci.

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 1.761.563.462,00 kn (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Fotogalerija