Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Nova cijena izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera od 1. prosinca 2017.

29.11.2017.
Od 1. prosinca 2017. godine primjenjivat će se nova cijena izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera. Promjenu cijene uzrokovala je izmjena visine naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova koje sukladno Zakonu o mjeriteljstvu obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo koje obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Nova cijena izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera iznosi:

  • 634,20 kn (bez PDV-a), odnosno 792,75 kn (s PDV-om) za vodomjere profila DN 15-40 mm,
  • 684,20 kn (bez PDV-a), odnosno 855,25 kn (s PDV-om) za vodomjere profila DN 50-150 mm.

Trošak izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera usluge naplaćuje se od korisnika koji je zatraži kontrolu vodomjera i kojom se potvrdila ispravnost vodomjera. U slučaju neispravnosti vodomjera, usluga se ne naplaćuje od podnositelja zahtjeva – korisnika vodne usluge.
 
Za kontrolu vodomjera, tj. izvanrednu kontrolu ispravnosti vodomjera i umjeravanja vodomjera potrebno je podnijeti pisani zahtjev. Po zaprimanju zahtjeva stručne službe KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. skidaju vodomjer u čiju ispravnost korisnik vodne usluge sumnja i taj se vodomjer dostavlja na kontrolu u ovlašteni laboratorij s kojim je Društvo sklopilo ugovor. Umjesto skinutog vodomjera ugrađuje se novi vodomjer. Podnositelj zahtjeva – korisnik vodnih usluga obavještava se o rezultatima ispitivanja.

Nadzorni odbor je na svojoj 32. sjednici održanoj 16. studenog 2017. godine dao suglasnost na odluku o izmijeni cijene izvanredne kontrole ispravnosti i umjeravanja vodomjera.