Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje gradnja vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora u ulicama A. Modrušana i A.G. Matoša

28.06.2022.
Radovi će započeti dana 04.07.2022., a predviđeni rok trajanja radova je 90 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj duljini od 79 m i sanitarnog kolektora DN 250 u ukupnoj duljini od 195 m, sve prema projektnoj dokumentaciji.
Planirani vodovod se spaja na postojeći ACC vodovod profila 300 mm.

Privremena prometna regulacija biti će prema prometnom elaboratu izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka a kojim je predviđeno izvođenje u četiri faze sa zatvaranjem određenih dionica za promet u ovisnosti o dinamici izvođenja radova. Duž dionica izvođenja radova će biti osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije je iznosi 578.843,39 kn brz PDV-a, od čega se iznos od 566.243,39 kn odnosi na radove a iznos od 12.600,00 kn na nadzor te koordinatora II.

Izvođač (zajednica ponuditelja): Dinocop d.o.o. iz Omišlja
Inženjer gradilišta: Dejan Toić, Dinocop d.o.o. iz Omišlja
Nadzorni inženjer i koordinator II: Saša Stefanović, Recro Ing d.o.o. iz LovranaFotogalerija