Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje izgradnja vodovodnog ogranka Grad Grobnik, groblje-Ograde

05.07.2022.

Radovi će započeti dana 06.07.2022., a predviđeni rok trajanja radova je 75 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj duljini od 182 m, sve prema projektnoj dokumentaciji.

Privremena prometna regulacija biti će prema prometnom rješenju izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka L=182m, DN100 mm, a kojim je predviđeno postavljanje privremene prometne signalizacije. Promet će se tijekom izvođenja radova na dijelu ulice Ograde odvijati po suženoj kolničkoj traci, brzina kretanja vozila ograničit će se na 30 km/h. U neposrednoj blizini, prilazu mjesta izvođenja radova također će se postaviti i set znakova upozorenja i izričite naredbe.

Izvođač (zajednica ponuditelja): DINOCOP d.o.o. iz Omišlja
Nadzor: TECHCON PLAN d.o.o. iz Rijeke
Koordinator I i II : TECHCON PLAN d.o.o. iz Rijeka

Fotogalerija