Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Putem javnog natječaja prodali smo tri rabljena osobna automobila Fiat Uno u našem vlasništvu

13.09.2017.
Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, kao kupca, sklopit će se ugovor o kupoprodaji rabljenih Fiat Uno vozila u iznosu od 4.400,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Direktor Društva donio je 13. rujna 2017. godine Odluku o odabiru ponude za kupnju rabljena tri vozila Fiat Uno u vlasništvu Društva temeljem odluke o ponovljenoj prodaji vozila od 28. kolovoza 2017. godine, Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda pristiglih na javni natječaj prodaje vozila.

Za kupnju rabljenih vozila:

  • Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889, s početnom cijenom od 1.239,00 kn (bez PDV-a);
  • Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247 s početnom cijenom od 1.330,00 kn (bez PDV-a) i
  • Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373 s početnom cijenom od 700,00 kn (bez PDV-a)

zaprimljene su dvije valjane ponude ponuditelja EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, Novoselo Trnovačko (Grad Gospić), Novoselo Trnovačko 5/2, i Dariana Barkovića iz Mošćeničke Drage.

Prihvaćena je ponuda ponuditelja EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, Novoselo Trnovačko (Grad Gospić), Novoselo Trnovačko 5/2, za kupnju sva tri vozila s obzirom ista udovoljava uvjetima natječaja, istoj priležu obvezni prilozi te nude najvišu cijenu za vozila Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889 i Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247, odnosno jedini je ponuditelj u odnosu na vozilo Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373.

Utvrđene kupoprodajne cijene su za vozilo:

  • Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889 - 1.600,00 kn (bez PDV-a), odnosno 2.000,00 (s PDV-om).
  • Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247 - 1.600,00 kn (bez PDV-a), odnosno 2.000,00 (s PDV-om)
  • Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373 - 1.200,00 kn (bez PDV-a), odnosno 1.500,00 kn (s PDV-om).

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, kao kupca, sklopit će se ugovor o kupoprodaji vozila.