Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Nema mjesta panici: Rijeka i okolica još uvijek imaju dovoljne količine kvalitetne zdravstveno ispravne vode

18.08.2022.

Zbog iznimno suhog ljeta bez značajnijih padalina, KD Vodovod i kanalizacija Rijeka pojačano nadzire stanje i izdašnost izvorišta.

Iako trenutačno raspolažemo s dovoljnim količinama pitke vode za podmirenje sadašnjih zahtjeva sustava vodoopskrbe za potrebe svojih korisnika, pozivamo sve na štedljivo i razborito korištenje ovog vrijednog resursa.

Manjak oborine je posvuda, a u Rijeci, prema riječima Državnog hidrometeorološkog zavoda od siječnja do kraja srpnja, manja količina oborine zabilježena je samo 5 puta od kada su počela svakodnevna službena mjerenja sredinom 20. stoljeća, a posljednji put 2012. godine.

Većina Riječana nikada nije bila suočena s izazovom nestašice vode jer je svježa, čista, zdrava voda nasreću na ovom području uvijek bila dostupna.Međutim, valja se podsjetiti da voda ne izvire iz špine. Potreban je određen put da voda iz izvorišta dođe do vodoopskrbnih cijevi i slavina, te da isto tako nestane u odvodnim cijevima.

Riječka voda zahvaća se iz bogatih podzemnih krških izvorišta šireg riječkog područja (izvor Rječine, izvor Zvir I, Zvir II, bunari Martinšćica, izvori Perilo, Dobra i Dobrica) te je u svom izvornom stanju prirodno vrlo čista i pogodna za piće zbog čega se obrađuje tek dezinfekcijom klorovim dioksidom.

Zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju distribuira se do krajnjih korisnika sustavom javne vodoopskrbe, kojeg čine transportni i opskrbni vodovodni cjevovodi, vodospreme, crpne stanice, reducir stanice te hidranti i vodovodni priključci.

Ovisno o konfiguraciji terena, od priobalja do brdsko-goranskog kraja, i hidroloških uvjeta (izdašnosti izvorišta), voda se ili gravitacijski distribuira ili se prepumpava. S obzirom da se riječka voda ne akumulira, kao na primjer u Istri, već se ista zahvaća, količine vode s izvorišta kontinuirano se prate, mjeri se njihova razina i protok.

U ovom trenutku najveće količine vode crpe se iz izvora Zvir I (na dan prosječno 800 l/s), a od početka mjeseca u vodoopskrbni sustav isporučuje se svaki dan u prosjeku 82.000 m3 vode, što je više od maksimalno isporučene dnevne količine prošle godine.

Uz izvor Zvir I, manje količine vode crpe se i iz izvorišta Martinšćica.

Izvor Rječine tijekom sušnih razdoblja presušuje i to prosječno 42 dana godišnje, a zbog pojačanog crpljenja i posljedičnog zaslanjenja, na izvorima Dobra, Dobrica, Perilo koji snabdijevaju pitkom vodom vodoopskrbni sustav istočnog dijela šireg riječkog područja i otoka Krka trenutno nema aktivnog crpljenja.

Ipak, nema mjesta panici, jer Rijeka i okolica još uvijek imaju dovoljne količine kvalitetne zdravstveno ispravne vode.

No, vodom trebamo savjesno gospodariti. Sprječavanje kapanja, curenja i neracionalnog korištenja vode možete uštedjeti i do 900 l vode na mjesec.

Stoga, zatvarajte špinu kod pranja ruku, kose, zubi, brijanja, a perilice za rublje i posuđe uključite samo kada su pune. Ako živite u obiteljskoj kući prikupljajte kišnicu koju ćete kasnije koristiti za zalijevanje vrta, cvijeća, pranje auta i slično.

Zaključno, ne zaboravite na vlastite interne instalacije, provjeravajte njihovu ispravnost barem jednom između naših redovnih očitanja vodomjera, u prvoj polovici mjeseca, kako bi se minimizirao svaki rizik nesvrhovite potrošnje.