Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Za nove vodovodne ogranke osigurali smo EU sredstva

05.09.2017.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je danas potpisalo s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tri ugovora o financiranju u ukupnom iznosu od 2,6 milijuna kuna, kojima će se s najvišim iznosom potpore dograditi riječki sustav javne vodoopskrbe, točnije uložiti u tri vodovodna ogranka. 

Novčana sredstva dodijeljena su za ulaganja na području:

  • općine Viškovo i to u gradnju 480 metara dugog vodovodnog ogranka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići (u vrijednosti 957.723,20 kn),
  • općine Jelenje za gradnju 260 metara vodovodnog ogranka Linčetovo (u vrijednosti 859.900,00 kn) i
  • općine Klana za gradnju 640 metara vodovodnog ogranka Škalnica (u vrijednosti 818.383,37 kn).

Projekti će biti financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) te iz proračuna Republike Hrvatske (15%).

Prihvatljivost i opravdanost gradnje ova tri vodovodna ogranka odobrena je putem natječaja za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, u sklopu Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“.

Osim s KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Agencija za plaćanja u poljoprivredi je danas potpisala i dodatan 41 ugovor s drugim isporučiteljima vodnih usluga. Vrijednost svih 44 ugovora iznosi 164 milijuna kuna.

Potpisnici ugovora o financiranju gradnje vodno-komunalne infrastrukture - Isporučitelji vodnih usluga i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju