Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Rehabilitacija dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Drage Šćitara

16.11.2022.
Radovi uključuju rehabilitaciju dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Drage Šćitara, u dužini od 300m, profila DN 400mm i DN 400x600mm. Rehabilitacija se provodi metodom bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP”.
Početak radova: 14.11.2022.
Predviđeni završetak radova: 13.01.2023.

Radovi uključuju rehabilitaciju dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Drage Šćitara, u dužini od 300m, profila DN 400mm i DN 400x600mm. Rehabilitacija se provodi metodom bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP”.

Ukupna vrijednost radova (izvođenje + nadzor): 478.970,88 kn (bez PDVa)

Izvođač radova: Zajednica izvođača IND-EKO d.o.o. Rijeka i COSINUS d.o.o. Kostrena
Nadzor: UOIG Zoran Samaržija Hranilović, Rijeka

Za vrijeme izvođenja radova promet se odvija uz privremenu regulaciju.

Fotogalerija