Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinju radovi na rehabilitaciji dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Janka Polić Kamova

28.11.2022.

Početak radova: 28.11.2022.

Predviđeni završetak radova: 30.01.2023.

Radovi će se odvijati u noćnom terminu (21-6 sati). Za vrijeme izvođenja radova promet se odvija uz privremenu regulaciju.

Izvođač radova: Zajednica izvođača IND-EKO d.o.o. Rijeka i COSINUS d.o.o. Kostrena
Nadzor: UOIG Zoran Samaržija Hranilović, Rijeka
Ukupna vrijednost radova (izvođenje + nadzor): 1.159.199,04 kn (bez PDVa)

Radovi uključuju rehabilitaciju dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Janka Polić Kamova, u dužini od 660m, profila DN 600mm i DN 400x600mm. Rehabilitacija se provodi metodom bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP”.

Fotogalerija