Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinju radovi na zamjeni vodovodnog ogranka Podhum od k.br. 118-165

14.12.2022.

Početak radova: 15.12.2022.
Predviđeni završetak radova: 14.5.2023.

Zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka profila DN 150 mm u ukupnoj duljini od 405 m, sve prema projektnoj dokumentaciji.

Privremena prometna regulacija biti će prema prometnom elaboratu izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka. Duž dionica izvođenja radova će biti osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti privremenom prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.
Ukupna vrijednost investicije je iznosi 1.024.876,07 kn bez PDV-a, od čega se iznos od 986.876,07 kn odnosi na radove a iznos od 38.000,00 kn na nadzor te koordinatora II.
Izvođač (zajednica ponuditelja): GORAN GRADITELJSTVO d.o.o, Sajmišna ul. 31, 51300 Delnice
Inženjer gradilišta: Mirko Gudac, ing.građ.,
GORAN GRADITELJSTVO d.o.o, Sajmišna ul. 31, 51300 Delnice
Nadzorni inženjer : Danijel Mihaljević, mag.ing.aedif., TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51000 Rijeka
Koordinator II: Danijel Mihaljević, mag.ing.aedif., mob.
TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51000 Rijeka

Fotogalerija