Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje izgradnja vodovodnog ogranka Saršoni 51 i 52

20.12.2022.
Početak radova: 19.12.2022.
Predviđeni završetak radova: 70 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Za vrijeme građenja 173 metra vodovodnog ogranka, profila DN 100 mm, lokalna cesta se zatvara za promet vozilima, a pješački promet i prilaz objektima biti će omogućen za cijelo vrijeme trajanja radova.
U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije je 511.098,00 kn bez PDV-a, od čega se iznos od 492.498,00 kn odnosi na radove a iznos od 18.600,00 kn na nadzor te koordinatora II.

Izvođač (zajednica ponuditelja): KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o., Braće Monjac 13, 51000 Rijeka
Inženjer gradilišta: Marko Raguž, ing.građ.

Nadzorni inženjer: Teo Trošelj, dipl.ing.građ.
RIVERING 06 d.o.o., Zametskog korena 42a, 51000 Rijeka

Koordinator II ZNR: Zvonko Piličić, dipl.ing.stroj.
STROJARSTVO I ZAŠTITA d.o.o., Androv breg 36, 51000 Rijeka

Fotogalerija