Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje izgradnja vodovodnog ogranka DVD Jelenje

20.12.2022.
Početak radova: 23.12.2022.
Predviđeni završetak radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka duktil DN 100 mm u ukupnoj duljini od 86 m, sve prema projektnoj dokumentaciji.
Privremena prometna regulacija biti će prema prometnom rješenju izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka. Regulacija će se vršiti privremenom prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije je iznosi 178.234,22 kn bez PDV-a, od čega se iznos od 164.434,22 kn odnosi na radove a iznos od 13.800,00 kn na nadzor te koordinatora II.

Izvođač (zajednica ponuditelja): GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 21, 51306 Čabar

Inženjer gradilišta: Boris Uzelac, dipl.ing.građ, GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar, Ivana Gorana Kovačića 21, 51306 Čabar

Nadzorni inženjer : Filip Bitunjac, dipl.ing.građ., INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

Koordinator II: Ivica Mršić, dipl.ing.građ., INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

Fotogalerija