Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje prelaganje vodovoda u sklopu rekonstrukcije dijela županijske ceste 5059 ispred škole Praputnjak

17.01.2023.
Početak radova: 23.01.2023.
Predviđeni završetak radova: 150 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika 12.10.2022.

Zahvat obuhvaća izvedbu prelaganja vodovoda u sklopu rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5059 ispred škole Praputnjak.
Prelaganje vodovoda se izvodi u duljini od 140,42 m sa duktil cijevima DN 300 mm, sve prema projektnoj dokumentaciji.

Radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste započeli su dana 12.10.2022. g., a predviđeni rok trajanja radova je 150 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika. Radovi na prelaganju vodovoda započeti će dana 23.01.2023. g..

Privremena prometna regulacija biti će prema prometnom rješenju izrađenom za potrebe izvođenja rekonstrukcije dijela ceste i prelaganja vodovoda. Za vrijeme izvođenja planiranih radova biti će osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije prelaganja vodovoda iznosi 75.614,27 EUR bez PDV-a.

Izvođač: DINOCOP d.o.o. Omišalj, Pušća 103, 51513 Omišalj
Inženjer gradilišta: Davor Vrkić, mag.ing aedif., DINOCOP d.o.o. Omišalj, Pušća 103, 51513 Omišalj
Nadzorni inženjer : Domagoj Herman, dipl.ing.građ., HERMAN PROJEKT d.o.o., Kolavići 13, Veprinac, 51414 Ičići
Koordinator II: Zvonimir Kurbanović, dipl.ing.građ., 3D PLAN d.o.o., Ciottina 24, 51000 Rijeka

Fotogalerija