Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Kvaliteta vode, izvorišta, isporučene vode, pročišćene otpadne vode i mora u 2022.

07.03.2023.
U 2022. godini zdravstvena ispravnost vode koju isporučujemo bila je izvrsna. I svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda, analizirani od strane internog i vanjskog neovisnog ovlaštenog laboratorija, zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora koje je u 2022. godini na 27 točaka od ukupno njih 35 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom, na 4 točke dobrom, na 3 točke zadovoljavajućom te na 1 točki nezadovoljavajućom. U odnosu na prethodnu godinu povećan je broj točaka izvrsno ocijenjenih, ali se i ponovno pojavila nezadovoljavajuća ocjena.

Tijekom 2022. godine u internom laboratoriju Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije, Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora provela je 8.241 ispitivanja uzoraka vode, od čega 4.520 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, odnosno vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisani važećom zakonskom regulativom.
Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. potvrđena je i rezultatima analiza Odsjeka za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju Zdravstveno-ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za potrebe Ministarstva zdravstva. Program ispitivanja obuhvatio je 300 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom (proširenom) monitoringu.

Društvo je u 2022. godini zaprimilo ukupno 49 reklamacija na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju i to na boju vode (mutna, bijela) i miris vode. Rezultati provedenih ispitivanja svih 111 uzoraka vode uzetih po zaprimljenim reklamacija ukazali su na njihovu zdravstvenu ispravnost zbog čega se niti jedna reklamacija nije pokazala opravdanom.

U 2022. godini ukupno je ispitano 420 uzorka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. U 2022. godini je more, od ukupno 35 ispitane točke, na njih 27 ocijenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom, na 4 točke dobrom (Kraljevica: Bakarac kupalište na ulazu, Rijeka: Sablićevo, Kantrida – Vila Nora, Kantrida – Dječja bolnica), na 3 točke zadovoljavajućom (Rijeka: Kantrida – rekreacijski centar 3.maj, Kantrida – zapad i Kantrida – ispod nogometnog igrališta) te na 1 točki nezadovoljavajućom (Kantrida - istok). Iako su rezultati u posljednjim sezonama bili ohrabrujući, točke na području Kantride su ove godine ocijenjene uz dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. To je područje s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje, zbog čega se rezultati analiziranih uzoraka na tim točkama mora pogoršavaju nakon većih oborina. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, koji nisu još uvijek priključeni na sustav javne kanalizacije, a smješteni su na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.