Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

U Kraljevici je prezentirana Studija izvodljivosti sustava javne odvodnje

17.11.2015.

U Vijećnici Grada Kraljevice danas je prezentirana Studija izvodljivosti sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Kraljevice, kao i opravdanost ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika).

Studijom izvodljivosti sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Kraljevice sagledane su tehničke varijante dogradnje sustava javne odvodnje te analizirana njihova isplativost i opravdanost s obzirom na investicijske troškove, troškove pogona i održavanja, kao i efekata u poboljšanju kvalitete pružanja vodnih usluga te u očuvanju i zaštiti mora za kupanje, izvorišta pitke vode i stanja okoliša u cjelini. Riječ je o temeljnom dokumentu potrebnom za prijavu gradnje vodno-komunalne infrastrukture pomoću novčanih sredstava iz fondova Europske unije.Sagledane tehničke varijante ukazuju na opravdano ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Lokacija uređaja predviđena je prostorno-planskom dokumentacijom iznad Brodogradilišta Kraljevica na rtu Oštro.
Planom provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske predviđeno je da se ovaj uređaj odgovarajućeg stupnja pročišćavanja izgradi do kraja 2023. godine.
Ujedno je planirano izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže s potrebnim crpnim stanicama osigurati uvjete za priključenje nešto više od 90% stanovnika aglomeracije Kraljevica. Ovu aglomeraciju čine naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika.

Za postizanje željene priključenosti u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika predviđena je gradnja gotovo 32 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 19 kanalizacijskih crpnih stanica. Istovremeno je predviđena rekonstrukcija oko 6 kilometara postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda te dogradnja sustava javne vodoopskrbe s gotovo 8 kilometara novih vodovodnih cjevovoda i jednom novom vodospremom volumena 1.000 m3 vode.
Procijenjena vrijednost ovog ulaganja u komunalno vodne građevine iznosi oko 136 milijuna kuna.

Studiju izvodljivosti izradila je zajednica tvrtki WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. iz Rijeke te PROMACON d.o.o. iz Bjelovara.
Njezinu izradu sa Studijom utjecaja za okoliš ugovorilo je u ožujku ove godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u vrijednosti od 875 tisuća kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).
U konačno usvajanje i verifikaciju Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kraljevica uključen je EU konzultant - tvrtka „Jaspers“. Po konačnom usvajanju pristupit će se izradi cjelovite studijske i projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Kraljevica iz fondova Europske unije.

Projekt dogradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje s pratećim radovima na sustavu javne vodoopskrbe planira se prijaviti (aplicirati) Europskoj komisiji za osiguranje novčanih sredstava iz fondova Europske unije do kraja 2016. godine.
Radovi na gradnji i rekonstrukciji vodno-komunalne infrastrukture s ostvarenjem željenog stupnja priključenosti na području aglomeracije Kraljevica, tj. realizacija danas predstavljenog razvojnog zahvata planirana je ovom radnom verzijom Studije izvodljivosti u razdoblju od kraja 2017. do kraja 2020. godine.

Prezentaciju Studije izvodljivosti sustava javne odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Kraljevica održao je u ime zajednice izrađivača Josip Jozić iz tvrtke WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba.
Prezentaciji je prisustvovala gradonačelnica Kraljevice Nada Turina Đurić, te predstavnici Hrvatskih voda i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.