Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Aglomeracija Rijeka - od 3.5. nastavljaju se radovi u Liburnijskoj ulici

28.04.2023.
U srijedu 3.5.2023. godine započinju radovi na dionici Liburnijska ulica, od „Prenoćišta Kantrida - 3. Maj” do željezničkog nadvožnjaka. Radovi će se izvoditi iz smjera privoza „Prenoćišta Kantrida - 3. Maj“ u smjeru željezničkog nadvožnjaka.
Najavljeni radovi nastavak su radova na transportnim kolektorima koji su već započeli u Liburnijskoj ulici, a izvode u sklopu grupe radova A, podsustava A2 "Transportni kolektori: područje "Zamet" (kolektor "Z1") područje "Kantrida" (kolektor "K1"), crpna stanica "CS Dražička" i crpna stanica "CS Kantrida".

Transportni kolektori odvodit će sanitarnu otpadnu vodu iz već izgrađenih sanitarnih kolektora na predmetnom području, a koji su trenutno spojeni na mješoviti sustav odvodnje. Transportni kolektori služit će za transport sanitarnih otpadnih voda do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na Delti. Zbog prirode terena, odnosno nemogućnosti postizanja gravitacijskog tečenja otpadne vode u Liburnijskoj ulici izvest će se i crpna stanica s pripadajućim tlačnim vodom.

Zahvaljujemo svim građanima na strpljenju i razumijevanju te ih pozivamo da prate tijek radova i promjene u regulaciji prometa radi njihove sigurnosti i drugih uključenih u promet.

Dodatne informacije o 233.799.649,88 EUR vrijednom EU projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije, dostupne su na internetskoj stranici projekta https://aglomeracijarijeka.eu.