Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Predstavljena Studija izvodljivosti i varijante dogradnje sustava javne odvodnje u Bakru i Kostreni

23.07.2015.
U Vijećnici Općine Kostrena danas je prezentirana Studija izvodljivosti dogradnje sustava javne odvodnje na području grada Bakra i općine Kostrena, kao i sagledane varijante razvoja javne odvodnje prema kojima je opravdana gradnja gotovo 73 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 21 kanalizacijske crpne stanice te 1 retencijskog bazena i 2 kišna preljeva s istovremenom rekonstrukcijom oko 20 kilometra postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukuljanovo te Bakar u gradu Bakru te gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja u Kostreni, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika).

U Studiji izvodljivosti dogradnje sustava javne odvodnje na području grada Bakra i općine Kostrena, temeljnom dokumentu potrebnom za prijavu projekta – razvojnog zahvata za sufinanciranje iz fondova Europske unije, sagledane su tehničke varijante te povoljnost i opravdanost njihove realizacije slijedom višekriterijskih analiza investicijskih troškova izgradnje, troškova pogona i održavanja te amortizacije, kao i efekata u poboljšanju kvalitete pružanja vodnih usluga te u očuvanju i zaštiti mora za kupanje, izvorišta pitke vode i stanja okoliša u cjelini.

Dogradnja sustava javne odvodnje sagledana je kroz dvije varijante razvoja kanalizacije u ova dva susjedna mjesta.
Jednom varijantom sagledala se gradnja zasebnih sustava odvodnje s izgradnjom ukupno dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog u Bakru i jednog u Kostreni.
Drugom varijantom predvidjela se gradnja jedinstvenog, međusobno povezanog sustava odvodnje s jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, lociranim u Kostreni.
Višekriterijske analize ukazuju da je druga varijanta povoljnije i prihvatljivije rješenje za postizanje stupnja priključenosti i efekt pročišćavanja otpadnih voda sukladan obvezama i rokovima koje je Republika Hrvatska preuzela ulaskom u Europsku uniju.

Otpadne vode skupljene putem jednog međusobno povezanog sustava javne odvodnje u Bakru i Kostreni pročišćavat će se u Kostreni na uređaju drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Lokacija uređaja za biološko pročišćavanje predviđena je iznad ceste prema Termoelektrani, unutar planirane zone za poslovnu namjenu.
Planom provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske predviđeno je da se ovaj uređaj izgradi do kraja 2023. godine, do kada bi se izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže s potrebnim crpnim stanicama osigurali uvjeti za priključenje nešto više od 80% stanovnika Bakra i Kostrene.
Na ovom području sada je djelomično izgrađena kanalizacija kojom se skupljanju otpadne vode od 17% građana Bakra i od 48% mještana Kostrene.
Kanalizacija je izgrađena na području industrijske zone R-27 i R-29/1 u Kukuljanovu u dužini od 25 kilometra s pročišćavanjem otpadnih voda na dva biodiska, u naselju Bakar u dužini od 5,7 kilometra te u naseljima Sveta Lucija, Šodići, Žuknica i Paveki u Kostreni u ukupnoj dužini od oko 16,5 kilometara.

Za postizanje željene priključenosti bit će potrebno na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukuljanovo te Bakar u gradu Bakru izgraditi gotovo 73 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 21 kanalizacijsku crpnu stanicu te 1 retencijski bazen i 2 kišna preljeva. Istovremeno će biti potrebno rekonstruirati oko 20 kilometra postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda.

Procijenjena vrijednost ovog ulaganja u komunalno vodne građevine iznosi oko 230 milijuna kuna (30 milijuna eura).

 
EU projekt aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) - koncept

 

Od toga će na području grada Bakra biti potrebno uložiti oko 138 milijuna kuna za izgradnju oko 63 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 18 crpnih stanica, 1 retencijskog bazena i 2 kišna preljeva te rekonstrukciju 9 kilometara postojeće kanalizacije i 8 kilometara vodovoda. Kako bi se omogućila odvodnja otpadnih voda iz Bakra na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kostreni bit će potrebno savladati visinsku razliku od približno 170 metara, a to će omogućiti 2 crpne stanice locirane na nepristupačnom i strmom terenu.
Po ovoj izgradnji i puštanju u funkciju novoizgrađene kanalizacije, mogućnost za priključenje svojih kuća na kanalizaciju imat će nešto više od 80 % građana Bakra.

Na području općine Kostrena će ulaganjem od oko 47 milijuna kuna biti izgrađeno 10 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda i 3 crpne stanice te će se rekonstruirati 11 kilometara postojeće kanalizacije i 2 kilometra vodovoda u naseljima Doričići, Dujmići, Glavani, Perovići, Randići, Rožmanići, Sveta Lucija, Šodići, Urinj, Vrh Martinšćice i Žurkovo.
Po ovoj izgradnji i puštanju u funkciju novoizgrađene kanalizacije mogućnost za priključenje svojih kuća na kanalizaciju imat će nešto više od 80 % mještana Kostrene.

Gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) u Kostreni procijenjena je na 45 milijuna kuna.

 

Studiju izvodljivosti izradila je zajednica tvrtki Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, Projekt d.d. iz Nove Gorice (Slovenija) te HEP d.d. iz Zagreba.
Njezinu izradu sa Studijom utjecaja za okoliš ugovorilo je u 2013. godini KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u vrijednosti od 535.500,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).
Temeljni je to dio studijsko-projektne dokumentacije za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije. Procjenjuje se da će izrada cjelokupne studijske i tehničke projektne dokumentacije za aglomeraciju Kostrena (Bakar – Kostrena) iznositi nešto viši od 9,6 milijuna kuna.

Tijekom konačnog usvajanja i verifikacije Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kostrena (Bakar-Kostrena) od strane EU konzultanta tvrtke „Jaspers“ razmotrit će se i pitanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bakru. Po konačnom usvajanju pristupit će se izradi projektno-tehničke dokumentacije, koja će se jednim dijelom financirati i iz bespovratnih sredstava fondova Europske unije, putem Operativnog programa „Zaštite okoliša“, u iznosu od 3.048.100,00 kuna.

Projekt dogradnje sustava javne odvodnje na području grada Bakra i općine Kostrena planira se do kraja 2016. godine prijaviti (aplicirati) Europskoj komisiji za osiguranje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. Radovi na gradnji i rekonstrukciji vodno-komunalne infrastrukture u Bakru i Kostreni, tj. realizacija predstavljenog razvojnog zahvata, predviđena je u razdoblju 2017. - 2023. godine.

Prezentaciji, koju su održali Krešimir Nekić i Egon Stanić iz tvrtke Hidro consult d.o.o. iz Rijeke te Anita Lojk iz slovenske tvrtke Projekt d.d. iz Nove Gorice, prisustvovala je općinska načelnica Kostrene Mirela Marunić, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Andrej Marochini sa svojim suradnicima, kao i predstavnici Hrvatskih voda iz Službe podrške u pripremi i provedbi EU projekata – voditeljica Službe Aida Bilić Mudrović i voditelj danas predstavljenog projekta Davor Kalčić.
Studiju izvodljivosti izradila je zajednica tvrtki Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, Projekt d.d. iz Nove Gorice (Slovenija) te HEP d.d. iz Zagreba.
Njezinu izradu sa Studijom utjecaja za okoliš ugovorilo je u 2013. godini KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u vrijednosti od 535.500,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).
Temeljni je to dio studijsko-projektne dokumentacije za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije. Procjenjuje se da će izrada cjelokupne studijske i tehničke projektne dokumentacije za aglomeraciju Kostrena (Bakar – Kostrena) iznositi nešto viši od 9,6 milijuna kuna.

Tijekom konačnog usvajanja i verifikacije Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kostrena (Bakar-Kostrena) od strane EU konzultanta tvrtke „Jaspers“ razmotrit će se i pitanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bakru. Po konačnom usvajanju pristupit će se izradi projektno-tehničke dokumentacije, koja će se jednim dijelom financirati i iz bespovratnih sredstava fondova Europske unije, putem Operativnog programa „Zaštite okoliša“, u iznosu od 3.048.100,00 kuna.

Projekt dogradnje sustava javne odvodnje na području grada Bakra i općine Kostrena planira se do kraja 2016. godine prijaviti (aplicirati) Europskoj komisiji za osiguranje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. Radovi na gradnji i rekonstrukciji vodno-komunalne infrastrukture u Bakru i Kostreni, tj. realizacija danas predstavljenog razvojnog zahvata, predviđena je u razdoblju 2017. - 2023. godine.

Prezentaciji, koju su održali Krešimir Nekić i Egon Stanić iz tvrtke Hidro consult d.o.o. iz Rijeke te Anita Lojk iz slovenske tvrtke Projekt d.d. iz Nove Gorice, prisustvovala je općinska načelnica Kostrene Mirela Marunić, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Andrej Marochini sa svojim suradnicima, kao i predstavnici Hrvatskih voda iz Službe podrške u pripremi i provedbi EU projekata – voditeljica Službe Aida Bilić Mudrović i voditelj danas predstavljenog projekta Davor Kalčić.

 
Prezentacija Studije izvodljivosti EU projekta aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena)