Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Rezultati javnog savjetovanja - nacrt općih uvjeta isporuke vodnih usluga

19.07.2023.

U razdoblju od 13. lipnja do 13. srpnja 2023. godine, tijekom postupka savjetovanja s javnošću na nacrt općih uvjeta isporuke vodnih usluga, nije zaprimljeno niti jedno mišljenje i prijedlog na nacrt akta koji Društvo kao isporučitelj vodnih usluga namjerava donijeti.

Izvješće o savjetovanju s javnošću na nacrt općih uvjeta isporuke vodnih usluga dostupno je na dnu ove informacije, kao i ostala dokumentacija vezana uz savjetovanje (obrazac i nacrt općih uvjeta isporuke vodnih usluga).

Informacija o savjetovanju s javnošću:

Savjetovanje s javnosti je započelo objavom poziva na internetskim stranicama Društva 13. lipnja 2023. godine.
Svi zainteresirani bili su pozvani na sudjelovanje u javnom savjetovanju i dostavu mišljenja i prijedloga na nacrt općih uvjeta isporuke vodnih usluga putem pripremljenog obrasca od 13. lipnja do 13. srpnja 2023. godine.
Ispunjeni obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju mogao se dostaviti na adresu elektroničke pošte savjetovanje_javnost@kdvik-rijeka.hr ili na adresu sjedišta KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka.

Nacrt novih općih uvjeta isporuke vodnih usluga izrađen je u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama i drugih zakona kojima se uređuje područje voda.
Prijedlog teksta nacrta Općih uvjeta isporuke vodnih usluga dostupan je na dnu ove informacije (pod povezanim dokumentima).

Sukladno članku 40. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" br. 66/19.) javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima. Obvezni sadržaj općih uvjeta isporuke vodnih usluga propisan je u članku 40. stavku 2. Zakona o vodnim usluga.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Za donošenje općih uvjeta isporuke vodnih usluga nadležna je skupština javnog isporučitelja vodnih usluga.

Dužnost javnog isporučitelja vodnih usluga za provođenjem prethodnog javnog savjetovanja o nacrtu općih uvjeta isporuke vodnih usluga od najmanje 30 dana određena je člankom 40. stavku 6. Zakona o vodnim uslugama.

Trenutno su na snazi u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga 3. rujna 2013. s izmjenama i dopunama od 15. prosinca 2015., 19. rujna 2016., 1. prosinca 2016., 21. rujna 2018. te 17. lipnja 2019. Opći i tehnički uvjeti s izmjenama i dopunama objavljeni su na mrežnoj stranici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. https://www.kdvik-rijeka.hr/propisi.