Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obavijest o korekciji cijene vodnih usluga

20.07.2023.

Od 1. kolovoza 2023. godine stupa na snagu novi cjenik vodnih usluga. Sa sadašnjom cijenom vodnih usluga, koja je formirana na bazi planiranih troškova poslovanja i količina vode za 2019. godinu, nije više moguće financirati troškove poslovanja i količine vode u 2023.

Poštovani korisnici,

ovim putem želimo Vas obavijestiti o nadolazećem troškovnom usklađenju cijene vodnih usluga koje će stupiti na snagu 1. kolovoza 2023. godine.

Iako je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u studenom i prosincu 2022. godine izvršilo privremeno povećanje cijena vodnih usluga uslijed poremećaja na tržištu električne energije, nova procjena poslovanja za 2023. godinu pokazala je da Društvo, bez korekcije cijene vodnih usluga, ne može ostvariti pozitivni financijski rezultat.

Sa sadašnjom cijenom vodnih usluga, koja je formirana na bazi planiranih troškova poslovanja i količina vode za 2019. godinu, nije više moguće financirati troškove poslovanja i količine vode u 2023.

Unatoč mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela radi otklanjanja poremećaja na tržištu energije, ključni čimbenici koji su utjecali na povećanje troškova poslovanja su pad prihoda od prodaje vodnih usluga te rast materijalnih troškova poslovanja.

Oba čimbenika rezultat su širih društvenih i ekonomskih trendova s kojima se svi suočavamo u današnjem gospodarskom okruženju i koji su izvan kontrole KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naglašavamo kako se korekcija cijene odnosi isključivo na fiksni i na varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.

Fiksni dio mijenja se za sve kategorije korisnika vodnih usluga, dok onaj varijabilni dio za stambene i ostale poslovne prostorije te poslovne prostorije.

STAMBENE PROSTORIJE (STANOVNIŠTVO)
Fiksni dio cijene vodnih usluga za stambene prostorije (stanovništvo) u odnosu na stavku vodoopskrbe povećat će se sa sadašnjih 1,99 EUR/mj na 2,50 EUR/mj, a varijabilni dio cijene s 0,54 EUR/m3 na 0,70 EUR/m3.

POSLOVNE PROSTORIJE
Fiksni dio cijena vodnih usluga povećat će se za sve poslovne prostorije u odnosu na stavku javna vodoopskrba sa sadašnjih 1,99 EUR/mj na 2,50 EUR/mj, a varijabilni dio cijene s 0,92 EUR/m3 na 1,10 EUR/m3.

PRIMJER MJESEČNOG RAČUNA
Za korisnike stambenih prostorija koji imaju mjesečnu potrošnju od 10 m3, odnosno za kućanstvo s prosječno 2,5 člana, mjesečni račun bit će veći za 2,29 EUR (17,25 HRK), a korisnici poslovnih prostorija s mjesečnom potrošnjom od 100 m3, za plaćanje mjesečnog računa izdvojit će 20,92 EUR (157,62 HRK) više nego do sada.

Novi cjenik vodnih usluga bit će dostupan na našim službenim mrežnim stranicama, kao i u prostorijama Društva, a za dodatna pitanja i pojašnjenja svim našim korisnicima na raspolaganju je Korisnički centar, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 na broju telefona 051/ 353-222 ili na adresi e-pošte korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr.

Razumijemo da povećanje cijena vodnih usluga može izazvati dodatnu zabrinutost među našim korisnicima, u kontekstu općeg porasta cijena roba i usluga, međutim ono je nužno kako bi Društvo moglo i dalje ispunjavati svoju obvezu pružanja stabilne, sigurne i kvalitetne javne usluge.

Hvala na razumijevanju.