Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima natječaja za zakup poslovnog prostora na Delti

24.10.2016.
Za zakup poslovnog prostora - ureda površine 14,15 m2  u poslovnoj zgradi Delta 3 u Rijeci na II. katu pristigla je jedna ponuda ponuditelja KABINET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge iz Rijeke, Janka Polić Kamova 28.
Ponuda je prihvaćena jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je, priležu joj obvezni prilozi, nudi iznos zakupnine od 5,00 €/m2 (slovima: pet eura po metru kvadratnom), u koju nije uključen PDV, za prostor površine 14,15 m2.

Temeljem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja, Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je 24. listopada 2016. godine Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora - ureda površine 14,15 m2 koji se nalazi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade.

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao zakupodavatelja i KABINET d. o. o., kao zakupnika, zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.