Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Plaćanje VIK računa putem KEKS Pay

26.02.2024.
Korisnici kojima VIK izdaje račune mogu od danas, 26. veljače 2024. godine, račune zaprimati te platiti i putem KEKS Pay usluge. Plaćanje je jednostavno i sigurno. Potrebno je samo na pametnom telefonu instalirati besplatnu aplikaciju KEKS Pay, nakon toga odabrati opciju „KEKS Pay režije“ i pratiti jednostavne upute za plaćanje računa. 

Usluga je dostupna svim korisnicima, neovisno o banci u kojoj imaju račun. Plaćanje je omogućeno i iz inozemstva.
Jednom prijavom omogućuje se primanje i plaćanje svih računa, čak i ukoliko korisnik ima više priključaka ili mu se izdaju računi i za druge usluge ovog Društva.

Korisnici koji se odluče za primanje i plaćanje računa putem KEKS Pay  više ih neće primati na kućnu adresu, nego isključivo u digitalnom obliku u aplikaciji. Dodatno je omogućeno i njihovo dobivanje u pdf formatu na adresu e-pošte, a što se aktivira direktno u KEKS Pay aplikaciji.
Troškovi se mogu pratiti u pregledniku, a odustati od usluge se može bez ikakvih penala.
Potvrda o uplati računa automatski se zaprima na adresu e-pošte.

Napomena: Kod deaktivacije ove usluge način slanja računa vraća se na način na koji je bilo dogovoreno primanje računa prije aktivacije KEKS Pay usluge (ili na adresu e-pošte ili u papirnatom obliku na dostavnu adresu) zbog čega bi svaki korisnik trebao provjeriti ispravnost podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga Društva bilo putem telefonskog poziva  na broj (051) 353 222 ili upitom na e-mail adresu registar@kdvik-rijeka.hr

Više informacija dostupno je KEKS Pay internetskoj stranici.