Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima javnog natječaja za prodaju pokretnina iz Radione vodomjera na lokaciji Rijeka, Dolac 8a

03.10.2016.
Putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda prodana je pokretna imovina Društva - stroj za pjeskarenje RIWS, škripac s okretnom pločom, radni stol (drveni s policom) i škripac 80, koja se nalazi u prostorima Radione vodomjera na lokaciji Rijeka, Dolac 8a. 

Na temelju Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je 26. rujna 2016. godine Odluku o odabiru ponude za kupnju pokretnina.

Za kupnju pokretne imovine u otvorenom roku zaprimljene su dvije ponude. (Grabar d.o.o. iz Varažda i Predrag Holjevac iz Matulja). Ponude su prihvaćene jer su bile pravovremane i udovoljavale su uvjetima natječaja.

Sukladno uvjetima natječaja, Društvo će odabranom ponuditelju :

  • Grabar d.o.o. iz Varaždina ispostaviti račun slijedom utvrđene kupoprodajne cijene od 15.500,00 kn (bez PDV-a) za kupnju pokretnine pod rednim brojem 7 - Stroj za pjeskarenje RIWS
  • Predrag Holjevac iz Matulja ispostaviti račun slijedom utvrđene kupoprodajne cijene od 285,00 kn (bez PDV-a) za kupnju pokretnine pod rednim brojem 15 - Škripac s okretnom pločom, potom od 280,00 kn (bez PDV-a) za kupnju pokretnine pod rednim brojem 18 - Radni stol, drveni s policom i od 60,00 kn (bez PDV-a) za kupnju pokretnine pod rednim brojem 25 - Škripac 80. 

Ponuditelji (kupci) dužni su uplatiti naprijed navedene kupoprodajne cijene u roku od osam dana od dana ispostave računa. Ovaj se rok smatra bitnim sastojkom i u slučaju nepoštivanja roka smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupnje. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od osam dana odvesti kupljene pokretnine, u protivnom, protekom roka, za svaki dan Društvo će mu zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.

Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na ovu odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.

Direktor Društva je 26. rujna 2016. godine donio također i odluku o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju pokretnina prikupljanjem pisanih ponuda, i to za one pokretnine za koje nije pristigla niti jedna ponuda.