Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - ured površine 13,59 m2 u poslovnoj zgradi Delta 3 u Rijeci

15.06.2016.
Za zakup poslovnog prostora - ureda površine 13,59 m2 na II. katu poslovne zgrade Delta 3 u Rijeci pristigla je jedna ponuda ponuditelja KD CONSULTING j.d.o.o. iz Rijeke. 
Ponuda je prihvaćena jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je, priležu joj obvezni prilozi, nudi iznos zakupnine od 5,00 €/m2 (slovima: pet eura po metru kvadratnom), u koju nije uključen PDV, za prostor površine 13,59 m2.

Temeljem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja, Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je dana 15. lipnja 2016. godine Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade i koji se sastoji od ureda površine 13,59 m2.

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao zakupodavatelja i KD CONSULTING j.d.o.o., kao zakupnika, zaključiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.

Kako za ured površine 12,60 m2 nije pristigla niti jedna ponuda, Direktor Društva donio je Odluku o djelomičnom poništenju javnog natječaja.