Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prodaju pokretnina iz Radione vodomjera na lokaciji Rijeka, Dolac 8a

09.05.2016.
Putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda prodana je pokretna imovina Društva - uređaj za stezanje i otpuštanje naglavka vodomjera, vijčani kompresor s automatskim ispustom zraka i skladišni regali iz prostorija Radione vodomjera na lokaciji Rijeka, Dolac 8a. 

Na temelju Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je 9. svibnja 2016. godine Odluku o odabiru ponuda za kupnju pokretnina.

Za kupnju pokretne imovine u otvorenom roku zaprimljene su dvije ponude, koje su prihvaćene jer su bile pravovremane i udovoljavale su uvjetima natječaja.

Prihvaćene su ponude za kupnju pokretnina ponuditelja:

  • GRABAR d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 306 za pokretnine pod rednim brojem 14 - uređaj za stezanje i otpuštanje naglavka vodomjera, po cijeni od 22.105,00 kn (bez PDV-a)
  • E-TEHNIKA d.o.o. iz Jurdana, Brešca 5 za pokretnine pod rednim brojem 8 - vijčani kompresor s automatskim ispustom zraka po cijeni od 4.800,00 kn (bez PDV-a) i pokretnine pod rednim brojevima 19, 20, 21 i 22 - skladišni regali po ukupnoj cijeni od 3.840,00 kn (bez PDV-a) s obzirom da je za svakog ponuđena cijena od 960,00 kn (bez PDV-a).

Sukladno uvjetima natječaja, odabranim ponuditeljima Društvo će za kupnju pokretnina ispostaviti račun slijedom utvrđenih kupoprodajnih cijena. Ponuditelji su dužni podmiriti izdani račun u roku od osam dana od dana ispostave računa. Ovaj se rok smatra bitnim sastojkom i u slučaju nepoštivanja roka smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupnje. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od osam dana odvesti kupljene pokretnine, u protivnom, protekom roka, za svaki dan Društvo će mu zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na ovu odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.