Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisan ugovor za subvencioniranje troškova socijalno ugroženim građanima za vodu, odvodnju i pražnjenje septičkih i sabirnih jama

03.03.2016.
Direktor Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini potpisao je s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom ugovor o subvencioniranju troškova vode i odvodnje otpadnih voda i pražnjenja septičkih jama za socijalno ugrožene osobe. 
Korisnici socijalnog programa Grada Rijeke bit će tako oslobođeni plaćanja troškova osnovne cijene vode i odvodnje i naknada za razvoj do potrošnje do 5 kubika po članu domaćinstva. Kada je riječ o pražnjenu septičkih jama, korisnici socijalnog programa oslobođeni su plaćanja troškova njihova čišćenja u iznosu do 12 kubika godišnje po domaćinstvu.
Direktor Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini potpisao je s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom ugovor o subvencioniranju troškova vode i odvodnje otpadnih voda i pražnjenja septičkih jama za socijalno ugrožene osobe

 

Osim socijalno ugrožene stanovnike u gradu Rijeci, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. pomaže i one u okolnim jedinicama lokalnih samouprava na čijem području pruža usluge.

Ukupno se za subvencije u ovoj godini planira izdvojiti 484.700 kn (od toga za vodoopskrbu u iznosu od 309.500 kn i odvodnju od 175.200 kn). Najveći se dio iznosa odnosi na stanovnike Grada Rijeke. Za njih je planirano u ovoj godini izdvojiti 370.600 kn (od toga za uslugu vodoopskrbe 202.450 kn i preostalih 168.150 kn za odvodnju).
Inače, svi planirani iznosi na razini su prethodnih godina. Tako smo prošle godine o svojem trošku subvencionirali 1.081 socijalno ugroženu obitelj u iznosu od 453.054 kn (od toga vodu od 287.352 kn ili 111.045 m3 vode i odvodnju u iznosu od 165.702 kn ili 70.499 m3) Na području najvećeg grada na kojem pružamo usluge – Rijeke u prošloj smo godini subvencionirali 769 obitelji.

Prilikom potpisivanja ugovora u Gradu Rijeci, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini istaknuo je da se snaga društva očituje u brizi prema slabima, te je izrazio nadu da će ovaj vid pomaganja socijalno ugroženim građanima postati pravilo.

Slične ugovore o subvencioniranju ostalih režijskih troškova socijalno ugroženim građanima potpisali su i direktor tvrtke HEP ODS Elektroprimorje Rijeka Vitomir Komen te direktor Trgovačkog društva Energo Sanjin Kirigin.

Ovim će ugovorima Grad Rijeka subvencionirati troškove grijanja, struje i vodne usluge socijalno ugroženim građanima i za to je planirano ove godine izdvojiti nešto više od 1,4 milijuna kuna. Naime, odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke za socijalno ugrožene građane, uz čitav niz drugih oblika pomoći, utvrđena su i prava na naknadu za troškove isporučene toplinske i električne energije te na naknadu troškova usluge vode i odvodnje otpadnih voda.

Fotogalerija