Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Obilježavanje 100 godina sušačkog vodovoda

14.12.2015.
U četvrtak, 17. prosinca 2015. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke obilježit će se sto godina od izgradnje sušačkog vodovoda, koji je i danas još u funkciji vodoopskrbe grada Rijeke i njegova zaleđa. Ova velika i značajna obljetnica obilježit će se premijernim prikazivanjem filma „Gorski vodovod Trsat – Sušak 1915. – 2015.“ za uzvanike, stručnu javnost i građane. 

Film u trajanju od četrdeset minuta prikazuje važnost sušačkog vodovoda, njegove posebnosti, kako nekad tako i danas, te planove korištenja u budućnosti pojedinih vodosprema koje su sastavni dio ovog vodovoda.
Autori filma su Dražen Strčić iz KD VODOOVD I KANALIZACIJA d.o.o. i Tatjana Rakovac iz tvrtke Urbanistički studio Rijeka d.o.o.

Izgradnjom susačkog vodovoda ne započinje javna vodoopskrba, koja ima tradiciju dugu 130 godina na Sušaku i devet godina manje u Rijeci. 

Prvi vodovod za potrebe središnjeg dijela Sušaka vodu je crpio s malog izvora na lijevoj obali Rječine, u neposrednoj blizini bivše Tvornice papira (danas Ružićeva ulica). Povremeno se nije mogao koristiti zbog onečišćenja te se 1905./1906. godine spaja na riječki vodovod izgrađen 1894. godine, kojim se isporučivala, i još se isporučuje, voda vrlo visoke kvalitete sa Zvira. Zbog skupe cijene vode koju su stanovnici Sušaka trebali plaćati za korištenje vode iz riječkog izvora donesena je odluka o izgradnji suvremenog, gravitacijskog vodovoda kojim će se voda isporučivati slobodnim padom s izvora Rječine, uz minimalna prepumpavanja, a time i minimalnu potrošnju električne energije.

Izgradnja novog i modernog sušačkog vodovoda započela je 1912. godine. Povjerena je putem provedenog nadmetanja udruženim građevinskim poduzetnicima; Sonnenberg, Eisenbat i Batušić, iz Zagreba i Flegel, Karl i Stark iz Beča, koje su bile zastupane po inženjeru Slavu Batušiću. Te tvrtke su gradnju i privele kraju 1915. godine. Tijekom gradnje korištena su u to vrijeme najsuvremenija tehnička rješenja i iskustva s izgradnje vodovoda u Beču. Vodospreme sušačkog vodovoda - naziva Sv. Križ, Podvežica, Pećine i Vidikovac na Bulevardu projektirao je inženjer Milan pl. Eisenthel. Vodospreme nose naziv dijela grada koji opskrbljuju vodom, a svojom se ljepotom i posebnošću ističe ona na Vidikovcu, koja ima obilježja arhitekture historicizma, ali i elemente drugih arhitektonskih pravaca poput manirizma.
O gradnji postoji arhivska građa pohranjena u arhivu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Prema podacima iz sačuvane dokumentacije gradnja Gorskog vodovoda Trsat – Sušak sa četiri vodospreme koštala je gotovo dvostruko više od za to predviđenog iznosa.

Danas je ovaj sušački vodovod, uz manje preinake i dogradnje, dužine 16.700 metara s 500 metara tunela. Trasa vodovoda prati tok Rječine, prolazeći uz Jelenje, Gospodsko selo, Drastin, Valiće, Pašac, Gornju Orehovicu i Orehovicu. Od četiri izgrađene vodospreme jedino nije u funkciji vodosprema Podvežica, od kada je uz nju izgrađena nova, većeg kapaciteta.

Sve četiri vodospreme sačuvane su u izvornom izgledu, čemu je značajno pridonijela i vrlo kvalitetna gradnja. U budućnosti se planira njihovo uređenje na način da se ovi lijepi prostori otvore dijelom i za javno korištenje.
Tako se planira na ravnom krovu vodospreme Sv. Križ urediti vidikovac s kojeg se pruža prekrasan pogled na zapadni dio Rijeke. U blizini ove vodospreme je pješačka staza koja vodi do Astronomskog centra Rijeka.
U vodospremi Podvežica, koja nije u funkciji, planira se urediti mali tehnički muzej „Gorskog vodovoda Trsat – Sušak“, u kojem bi se prezentirale teme poput vode, izvora, vodotoka, perila, fontana, šterni i povijesti vodoopskrbnih sustava Rijeke i Sušaka.
Prostor oko vodospreme Pećina uredio bi se i koristio za edukativne programe i prigodne manifestacije na otvorenom, prvenstveno namijenjene djeci predškolskog i školskog uzrasta s obzirom da se nalazi u blizini dječjih vrtića „Vežica“ i „Galeb“te Osnovne škole „Vežica“.
Uređenje vodospreme Vidikovac planirano je na način da se ponovno istakne ljepota ove građevine. Hortikulturnim uređenjem željelo bi se primamiti građane da ponovno češće uživaju u parkovima ove vodospreme, sjenovitim pergolama te ribnjaku s vodoskokom. Vodoskok, koji nikad nije završen, uredio bi se u prvotno predviđenom obliku – postavljanjem skulpture sfinge umjesto nabacanih kamenja u bazenu ribnjaka, kao privremenog rješenja.

Sagledavanje planiranih zahvata na vodospremama i njihove integracije u svakodnevni život građana pokrenuto je inicijativom Kluba Sušačana za obnovom natpisnih ploča na vodospremi Vidikovac. Zanimljivo je da je do danas sačuvana jedino desna ploča. Natpisima na njoj se objašnjava namjena vodovoda da zdravom vodom iz izvora Rječine opskrbljuje Trsat, Vežicu i Sušak te veći broj sela Grobinštine. Potom su navedeni vodeći sudionici gradnje i ispričana je legenda o Malikima, mitskim bićima, koji čuvaju vodu i podzemni izvor Rječine. Lijevoj ploči, na kojoj su trebala biti istaknuta imena savjetnika, načelnika, upravitelja i izvođača radova, izgubio se trag.

Planiranim zahvatima želi se ukazati na važnost i značenje vode, koja je preduvjet života, kulture i gospodarske moći. Istovremeno se žele otvaranjem javnosti prostora vodospreme naglasiti potreba očuvanja vodom bogatog područja grada Rijeke, o čijim brojnim izvorima, a radi njihova pokrivanja, danas su vidljivi samo tragovi, i to putem izljeva na obali.