Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je naše gradilište

20.10.2015.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je tijekom posjete Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji obišao i gradilište našeg Društva na Donjoj Drenovi - južni dio. U pratnji predsjednika Vlade Milanovića bili su ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina i gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima.

Obišli su gradilište na Donjoj Drenovi – južni dio na kojom izvođač Vodogradnja Rijeka d.o.o. i Aquaterm d.o.o. gradi 4.240 metara kanalizacije i rekonstruira 385 metara postojećeg mješovitog kolektora i 680 metara rasteretnog kanala te gradi jednu upojnu i tri rasteretne građevine s pratećim dijelovima i kanalima kako bi se zasebno odvodile sanitarne i oborinske vode. Istovremeno se rekonstruira i gradi 2.040 metara vodovodnih cjevovoda.
Osim s ovom investicijom direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini upoznao ih je i s ostalim investicijama u vodno-komunalnu infrastrukturu na širem riječkom području.

U Rijeci i okolnim gradovima i općinama riječkog prstena, kojeg čine Bakar, Kostrena, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana, u tijeku je realizacija projekata i njihova priprema za buduću dogradnju vodno-komunalne infrastrukture, ukupne vrijednosti oko 2 milijarde kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).
Riječ je o višegodišnjim ulaganjima u sustav javne vodoopskrbe i sustave javne odvodnje na ovom širem riječkom području.
Najveći dio tih ulaganja odnosi se na dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture koja se planira financirati uz pomoć bespovratnih sredstava iz europskih fondova, radi čega je u tijeku izrada potrebnih studijsko-projektnih dokumentacija.

Na širem riječkom području u ovoj se godini izvode radovi na sustavu javne vodoopskrbe u dužini od gotovo 32 kilometra i na sustavu javne odvodnje u dužini od oko 43 kilometra. Vrijednost razvojnih zahvata je 184,4 milijuna kuna.
U većem obimu se financiraju:

 • putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD),
 • putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i
 • putem redovnog programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda.

Veći projekti u realizaciji su:

 1. PROJEKT EBRD

  Projekt se realizira u Rijeci i Kastvu.
  Gradilište koje se danas obilazi dio je ovog projekta.
  Projekt EBRD ukupno obuhvaća gradnju i rekonstrukciju 26 kilometara kanalizacije te gradnju jedne kanalizacijske crpne stanice „Lukovići“ s pratećim radovima na 13 kilometara vodovodnih ogranaka.
  Ovim projektom će se izgradnjom kanalizacije na području mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin, Škurinje, Drenova i Brašćine – Pulac u Rijeci stvoriti uvjeti za priključenje oko 700 građevina, a u Kastvu za njih 40 na području mjesnog odbora Kastav. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi gotovo 104 milijuna kuna.
  Ugovori za izvođenje radova i uslugu nadzora potpisani su 20.2.2015.
  Ukupan rok realizacije ugovora iznosi 16 mjeseci.
  Novčana sredstva osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz Londona. Ugovor o kreditu u visini do 13 milijuna eura sklopilo je 5. srpnja 2013. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Povrat dugoročnog kredita predviđen je 90% sufinanciranjem Hrvatskih voda, dok će se preostalih 10% sredstava financirati iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.
  Projekt je zbog svoje veličine i obuhvata područja podijeljen u četiri cjeline - LOT-a, koji obuhvaćaju ukupno devet grupa radova u Rijeci i dvije grupe radova u Kastvu.
  Na području Rijeke gradi se 25 kilometra kanalizacije i 12,7 kilometra vodovoda. Ujedno će se izgraditi jedna kanalizacijska crpna stanica. Vrijednost ovih radova iznosi oko 100,5 milijuna kuna.
  U Kastvu se gradi gotovo kilometar kanalizacije na području Radna zona Žegoti – Šporova jama – Jurčići i naselja Jurčići – Jurjenići te se istovremeno izvode radovi na 460 metra vodovoda. U tu svrhu investirat će se oko 3,2 milijuna kuna. 
 2. PROJEKT EIB/CEB u Rijeci

  Projekt obuhvaća gradnju i rekonstrukciju oko 6,4 kilometara kanalizacije, rekonstrukciju jedne postojeće kanalizacijske crpne stanice i gradnju kanalizacijske crpne stanice s pratećim radovima na vodovodnoj mreži na području mjesnih odbora Kantrida, Zamet, Gornji Zamet i Pehlin, Srdoči te Drenova u Rijeci.
  Radovi su grupirani u ukupno pet investicija, kojima će se omogućiti bolja kvaliteta vodoopskrbe i priključenje oko 160 kuća na kanalizaciju.
  Ukupna ugovorena vrijednost iznosi više od 23,1 milijun kuna.
  Ugovori za izvođenje radova i uslugu nadzora potpisani su 4.2.2015.
  Ukupan rok realizacije ugovora iznosi 18 mjeseci.
  Projekt se u ovoj godini financira putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), i iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke.
  Radovi obuhvaćeni s ova dva projekta izvode se u Rijeci u ukupno 75 ulica na području deset mjesnih odbora sa 860-tak građevina.
  Kako bi se izbjegli problemi u odvijanju prometa za vrijeme radova na komunalnim vodnim građevinama na području deset mjesnih odbora, radovi su podijeljeni u grupe, izvode se od ožujka ove godine fazno, samo u ulicama koje nisu prometno ovisne. Termini izvođenja radova po dionicama su koordinirani, sve sa ciljem da se izbjegne zatvaranje glavnih riječkih prometnih pravaca i u što manjoj mjeri ometa uobičajeni život stanovnika. Završetak svih radova predviđen je u kolovozu 2016. godine.
 3. PROJEKT EIB/CEB u Kastvu

  Projekt obuhvaća gradnju devet vodovodnih ogranaka na području naselja Donji Turki, Klanci, Kostanj (Jurčići-Škrlji), Spinčići, Krajevac, Šporeri i Brnčići u ukupnoj dužini od 3,1 kilometra.
  Vrijednost ove gradnje vodovoda iznosi oko 5,1 milijun kuna.
  Projekt se financira putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), i iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.
 4. PROJEKT EIB/CEB u Kostreni – VODOOPSKRBA VISINSKE ZONE KOSTRENA

  Ovaj projekt od iznimnog je značaja jer se njime rješava pitanje opskrbe tekućom vodom posljednja dva naselja Šubati i Raspelje bez javne vodoopskrbe u općini Kostrena. Istovremeno će se tim projektom poboljšati vodoopskrba na cijelom području općine te osigurati dodatne količine vode za isporuku otoku Krku.
  Projekt je složen i sveobuhvatan razvojni zahvat koji će se realizirati po fazama koje čine funkcionalne cjeline.
  U tijeku je gradnja vodospreme s hidroforskom stanicom Solin 2, kapaciteta 300 m3. Radovi su počeli u prosincu 2014. godine i njihov je završetak predviđen sredinom 2016. godine.
  Ugovorena vrijednost ove investicije je oko 3,2 milijun kuna.
  Iduća faza ovog Projekta obuhvaća gradnju i rekonstrukciju vodovodnih i tlačnih cjevovoda u dužini od 6 kilometara na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje, procijenjene vrijednosti od 18,5 milijuna kuna. Predviđeno vrijeme izvođenja radova, za koje je u tijeku postupak javne nabave, iznosi 16 mjeseci.
  Projekt se financira putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), i iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Kostrena.
  Istovremeno se s ovim radovima na vodovodnoj mreži planira graditi i kanalizacija duga 2,4 kilometra, koju će financirati Općina Kostrena. Procijenjena vrijednost radova na javnoj odvodnji iznosi 6,3 milijuna kuna.
  Na području Rijeke, Kastva i Kostrene u ovoj je godini osigurano putem programa Hrvatskih voda za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) ukupno 19,5 milijuna kuna.
 5. DOGRADNJA VODOVODNIH OGRANAKA

  U ovoj godini realizira se gradnja vodovodnih ogranaka na području Rijeke, Viškova, Bakra, Čavli i Kraljevice u ukupnoj dužini od 4,7 kilometra. Investicije su vrijedne gotovo 7 milijuna kuna. Za gradnju nedostajućih vodovodnih ogranaka putem redovnog programa Hrvatskih voda osigurano je 4,7 milijuna kuna. Preostali dio financira se iz naknada za razvoj na vodoopskrbnom području na kojem se radovi izvode te na području Viškova i iz proračuna te jedinice lokalne samouprave.
  Od toga je do sada izgrađeno ukupno 2,6 kilometara vodovoda na području Rijeke (Ulica Bogomira Ćikovića Marčeva), Viškova (u naseljima Donji Jugi, Lučinići i Garići, Mladenići, Ferenci i Vozišće) te Čavli (u naselju Soboli). Ugovorena vrijednost radova iznosila je oko 4,3 milijuna kuna.
  U tijeku su radovi na gradnji 2,1 kilometra vodovoda na području Viškova (u naselju Kosi), Bakra (u naselju Krasica) te u Kraljevici (Ulica Fara), ugovorene vrijednosti oko 2,7 milijuna kuna.
 6. STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

  aglomeracija Rijeka, Kostrena (Bakar-Kostrena) i Kraljevica
  Uz izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi ulaže se i u izradu projektne dokumentacije za daljnju dogradnju sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje. Od toga je najsloženija izrada studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata radi osiguranja dostupnih novčanih sredstava iz fondova Europske unije, koju također sufinanciraju Hrvatske vode iz svojeg redovnog programa.
  Obuhvatom i složenošću najveća studijsko-projektna dokumentacija u izradi je ona za potrebe apliciranja dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz fondova Europske unije. Trenutna vrijednost te dokumentacije iznosi oko 43,6 milijuna kuna.
  Dokumentacijom je na području grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle obuhvaćena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, potom gradnja oko 215 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na više od 140 kilometara javne vodoopskrbe.
  Ovaj razvojni zahvat procijenjene je vrijednosti veće od 1,6 milijardi kuna, što ga čini jednim od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u državi po Planu provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. Prema njemu bi se uređaj za pročišćavanje aglomeracije Rijeka dovršio do kraja 2018. godine.
  Izrada potrebne dokumentacije za apliciranje je u završnoj fazi te se samo apliciranje planira sredinom 2016. godine.
  Gradnja te rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture predviđena ovom studijsko-projektnom dokumentacijom realizirala bi se u četiri faze u razdoblju 2017.- 2023.
  Osim za dogradnju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka, studijsko - projektna dokumentacija se izrađuje i za dogradnju sustava javne odvodnje na području aglomeracije Kostrena (Bakar – Kostrena) i aglomeracije Kraljevica.
  Za dogradnju sustava javne odvodnje aglomeracije Kostrena (Bakar – Kostrena) vrijednost potrebne studijsko – projektne dokumentacije procijenjena je na iznos od oko 10 milijuna kuna.
  Vrijednost potrebnih ulaganja u komunalne vodne građevine za dostizanje europskih standarda na području Kostrene i Bakra procijenjena je na 240 milijuna kuna. Obuhvaća gradnju novog uređaja za pročišćavanje drugog stupnja u Kostreni, gotovo 105 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda i 21 kanalizacijsku crpnu stanicu te istovremenu rekonstrukciju oko 20 kilometra vodovoda.
  Vrijednost potrebne studijsko – projektne dokumentacije za dogradnju sustava javne odvodnje aglomeracije Kraljevica procijenjena je na iznos od 4 milijuna kuna.
  Planom provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske rok za osiguranje potrebnog stupnja priključenosti i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracija Kostrena (Bakar – Kostrena) i Kraljevica je 2023. godina.

Svi ovi projekti nastavak su dosadašnjeg kontinuiranog ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda na širem riječkom području.


ULAGANJA U VODNO-KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U RAZDOBLJU 2010. – 2014.

U prošlom petogodišnjem razdoblju u povećanje komunalnog standarda i kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje u Rijeci i riječkom prstenu investirano je oko 335 milijuna kuna, od čega su sa 116,4 milijuna kuna sudjelovale Hrvatske vode. Tim su novčanim sredstvima u razdoblju od 2010. do 2014. godine izvedeni radovi na 64 kilometara vodoopskrbne mreže i četiri vodospreme, sustav javne odvodnje otpadnih voda dograđen je za 55 kilometara i s 10 novih kanalizacijskih crpnih stanica te se ulagalo u izradu projektnih dokumentacija. Dogradnjom sustava stvoreni su uvjeti za priključenje oko 1.900 objekata na javnu kanalizaciju.

U tim ulaganjima u prošlom petogodišnjem razdoblju izdvajaju se veći razvojni zahvati u vodno-komunalnu infrastrukturu poput:

 • 30 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture na području Rijeke u razdoblju 2010.-2012. godine.
  Projekt je činila izgradnja 46 ogranaka vodovoda i kanalizacije, čime se kvaliteta usluge vodoopskrbe poboljšala za 580 objekata i stvorili uvjeti za priključenje 419 objekata na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Izgrađeno je 13.190 metara vodovoda i 5.474 metara kanalizacije na području mjesnih odbora Brašćine–Pulac, Drenova, Gornji Zamet, Grbci, Pehlin, Podmurvice, Srdoči, Sveti Kuzam, Škurinje, Škurinjska Draga i Trsat.
  Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su putem kredita, sklopljenog između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Erste&Steiermarkische Bank d.d., kao poslovne banke uključene u suradnju na provedbi Programa kreditiranja komunalne infrastrukture Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
 • 25 milijuna kuna vrijedna gradnja komunalnih vodnih građevina putem programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012.-2015.“ kojim se na području Rijeke i riječkog prstena sustav javne vodoopskrbe dogradio u dužini od oko 6,4 kilometra i izgradilo oko 5,3 kilometara sanitarne kanalizacije s dvije kanalizacijske crpne stanice. Investiralo se u razdoblju 2012.-2014. godina na području:
  - Rijeke (područje Kantride, Gornjeg Zameta, Drenove i Sušačke Drage),
  - Bakra (naselje Melnice, Profasovo, Hreljin-Meja Gaj, Škrljevo i Krasica),
  - Kastva (naselje Kudeji-Jardasi, Orbani-Rubeši, Jardasi, Donji Ćikovići, ulice Gorica, Brozovo i Jurčićeva te Radna zona Žegoti-Šporova jama-Jurčići),
  - Kraljevice (ulice Strossmayerova i Jakovčićeva),
  - Kostrene (naselja Mažeri i Doričići te Glavani i Barunija-Žuknica),
  - Čavli (naselje Soboli),
  - Viškova (naselja Saršoni-Skvažići, Viškovo, Petrci, Gornji Jugi-Karlovo) i
  - Jelenja (naselje Lukeži).
 • 9 milijuna kuna vrijedna gradnja komunalnih vodnih građevina putem „Liste 305 projekata Vlade Republike Hrvatske“ tijekom 2011. i 2012. godine. „Listom 305“ bilo je obuhvaćeno sufinanciranje gradnje oko 2,6 kilometara sanitarne kanalizacije i oko 1,4 kilometara vodovodnih ogranaka u Rijeci (mjesni odbori Kantrida, Zamet, Gornji Zamet, Grbci, Pehlin i Drenova) te gradnja 750 metara sanitarne kanalizacije i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s rotirajućim diskovima za 150 ekvivalent stanovnika u poslovnoj zoni Šoići u Kostreni.

Među najvećim projektima koji je realiziran u suradnji s Hrvatskim vodama je višegodišnja izgradnja sanitarne kanalizacije u sklopu „Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području“, koji je poznatiji pod nazivom „Jadranski projekt“. Ovaj Projekt pokrenula je Vlada Republike Hrvatske i Hrvatske vode u cilju poboljšanja i pružanja učinkovite i održive usluge zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim gradovima i općinama obalnog područja Republike Hrvatske.
Među tim odabranim područjima od samih početaka bili su Čavle i Rijeka.
Potprojekt gradnje sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik počeo je s realizacijom u 2005. godini sa ciljem stvaranja uvjeta za razvoj uz poštivanje svih ekoloških standarda te kako bi se očuvala čistoća priobalja i zaštitila izvorišta pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji.
Gradnja sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik velik je i složeni razvojni zahvat u koji je uloženo oko 131,1 milijun kuna, dijelom pomoću kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Gradnja je trajala deset godina i na njoj je bilo angažirano jedanaest različitih izvođača radova.
Radovi su se izvodili fazno u naseljima Buzdohanj, Kosorci, Hrastenice, Bajčevo Selo, Baćina, Cernik i Mavrinci u Čavlima te Pašac, Svilno i Orehovica u Rijeci. Uvjeti za priključenje na kanalizaciju stvoreni su za 1.709 građevina, od toga na području Rijeke za 618 građevina.
U razdoblju od 2005. godine izgrađeno je ukupno 48 kilometara sanitarne kanalizacije i 10 novih kanalizacijskih crpnih stanica.
U sklopu gradnje sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik u tijeku je realizacija posljednje faze - gradnja kanalizacijske crpne stanice s potrebnim cjevovodima u naselju Tutnovo. Ova posljednja cjelina planira se realizirati do kraja ove godine 2015. godine.

Fotogalerija