Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Naš predstavnik sudjelovao na završnoj konferenciji projekta ELAIN

13.04.2015.
U Ateni je od 6. do 9. travnja 2015. godine održana Treća međunarodna konferencija projekta ELAIN, na kojoj su uz predstavnika KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Eileen Andreis sudjelovali i predstavnici Grada Rijeke, KD Čistoća, JU Priroda i Udruge Žmergo. Trećom međunarodnom konferencijom obilježen je i uspješan završetak projekta ELAIN.
Projekt ELAIN je u organizaciji "Environmental Association of Municipalities Athens and Pireaeus" – PESYDAP započet u siječnju 2014. godine u okviru Programa Europa za građane. Gradovi partneri su uz Rijeku i Atena s 18 okolnih gradova i općina, potom Tirana, Sofija, Novi Sad, Niš, Istočno Sarajevo i Bijeljina.

Cilj projekta ELAIN bilo je umrežavanje lokalnih samouprava i organizacija koje se bave zaštitom okoliša na području Balkana. Slijedom toga je tijekom trajanja projekta stvorena je ELAIN mreža gradova s funkcijom međusobnog pomaganja gradova partnera u prepoznavanju i rješavanju zajedničkih problema iz domene zaštite okoliša, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života lokalnog stanovništva i stanovništva regije uopće.

Na završnoj konferenciji projekta ELAIN predstavljene su aktivnosti Grada Rijeke vezane uz odvojeno prikupljanje otpada tijekom jednogodišnjeg perioda, odnosno od početka do završetka projekta ELAIN. Većina gradova partnera prepoznala je mogućnost rješavanja vlastitih problema odvojenog prikupljanja otpada prema modelu koji razvija Grad Rijeka te su pojedini partneri iskazali želju za suradnjom i primjenom dobre prakse Grada Rijeke po tom pitanju.
U okviru projektnih aktivnosti, gradovi partneri posadili su po jedno stablo u podnožju Akropole, tvoreći tako povezanim drvoredom simboličnu mrežu ELAIN gradova.

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. bilo je u srpnju 2014. godine domaćin lokalnog sastanka na kojem su predstavljeni rezultati 1. međunarodnog sastanka održanog u Tirani.

Fotogalerija