Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2014. godini

05.03.2015.
Tijekom 2014. godine Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora PRJ Vodovod provela je 5.698 ispitivanja uzoraka vode od čega 2.886 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju).

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2014. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 568 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 28 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

U 2014. godini ukupno je ispitano 400 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Ona je od ukupno 31 ispitane točke na njih 18 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom kakvoće mora, na 8 točaka je ocijenjena dobro (u Rijeci: Grčevo, Kantrida – Rekreacijski centar 3, maj, Kantrida – Dječja bolnica, Bivio – Dom umirovljenika, Bivio – Skalete, Bivio – Rekreacijski centar i Kantrida – bazen zapad, u Kraljevici: Bakarac kupalište na ulazu,) i na 5 točaka zadovoljavajuće (u Rijeci: Kantrida - zapad, Kantrida - istok, Kantrida – Vila Nora te u Kraljevici: Sansovo i Bakarac – uvala Dobra). Niti jedna lokacija nije ocijenjena nezadovoljavajućom ocjenom.