Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Gotovo 13,5 milijuna eura za nastavak dogradnje sanitarne kanalizacije i prateće radove na vodovodu u Rijeci i Kastvu

20.02.2015.
Danas su u Salonu Grada Rijeke svečano potpisani gotovo 13,5 milijuna eura (oko 104 milijuna kuna) vrijedni ugovori bez poreza na dodanu vrijednost za izvođenje radova na komunalnim vodnim građevinama u Rijeci i Kastvu te pružanje usluge stručnog nadzora nad njima. 
Od toga će se 9,9 milijuna eura investirati u izgradnju i rekonstrukciju 26 kilometra sustava javne odvodnje otpadnih voda te gradnju jedne nove kanalizacijske crpne stanice i 3,6 milijuna eura u radove na 13 kilometara vodovodnih ogranaka. Investirat će se na području mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin, Škurinje, Drenova i Brašćine – Pulac u Rijeci te mjesnom odboru Kastav u Kastvu.
Ukupan rok realizacije ugovora iznosi 16 mjeseci.

Novčana sredstva osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz Londona, za koji je ugovor sklopljen 5. srpnja 2013. godine.
Povrat dugoročnog kredita predviđen je 90% sufinanciranjem Hrvatskih voda, dok će se preostalih 10% sredstava financirati iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.

Ovaj tzv. „Projekt EBRD“ najvećim će se dijelom realizirati u Rijeci, gdje će se po završetku gradnje i puštanja u funkciju 25 kilometra novoizgrađene javne kanalizacije s jednom novom kanalizacijskom crpnom stanicom omogućiti priključenje za oko sedamstotinjak objekata.
U Kastvu će mogućnost priključenja na novoizgrađenih gotovo 1 kilometar sanitarne kanalizacije imati četrdesetak građevina.

Ugovori za izvođenje radova, u ukupnom iznosu od 13.147.063,43 eura (bez PDV-a), sklopljeni su s austrijskom tvrtkom Strabag AG iz Spittal/Drau, slovenskim tvrtkama Godina d.o.o. iz Kozine i Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije te hrvatskim tvrtkama Vodogradnja Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Aquaterm d.o.o. iz Karlovca, GP Krk d.d. iz Krka i G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja.
Ugovori za usluge stručnog nadzora sklopljeni su u ukupnom iznosu od 328.660,00 eura (bez PDV-a) s Institutom IGH d.d. iz Zagreba, WYG International Limited iz grada Leedsa u Ujedinjenom Kraljevstvu, WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i Opatija projekt – hidro d.o.o. iz Opatije.

U narednih mjesec i pol do dva mjeseca izvodit će se pripremni radovi te izrađivati izvedbeni projekti, prometna rješenja i dinamički planovi gradnje, nakon čega se u najkraćem roku očekuje početak prvih radova obuhvaćenih ugovorima. Građevinski radovi neće se izvoditi istovremeno u svih šezdesetak ulica, koliko ih je obuhvaćeno Projektom EBRD.
Građani će o prometnim rješenjima i dinamičkim planovima gradnje biti obaviješteni naknadno i na vrijeme.

Prometna rješenja obuhvatit će i realizaciju projekta vrijednog više od 23 milijuna kuna, za koji su početkom veljače potpisani ugovori za izvođenje radova i obavljanje usluge nadzora. Riječ je o projektu izgradnje i rekonstrukcije sanitarne kanalizacije te vodovoda u Ulici Murini na Srdočima te na području Gornjeg Zameta, sjevernog dijela Donje Drenove i Kostabele.

Tijekom izrade izvedbenih projekata izvođač radova će s glavnim nadzornim inženjerom gradilišta kontaktirati sve stanovnike čije se građevine nalaze u području budućih gradilišta kako bi se dogovorile i definirale lokacije mjesta priključenja na buduću javnu kanalizaciju i lokacije premještaja postojećih vodomjernih okana bliže objektima.

Projekt gradnje sanitarne kanalizacije s pratećim radovima na vodovodnoj mreži iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj (tzv. Projekt EBRD) podijeljen je u četiri cjeline - LOT-a, koji obuhvaćaju ukupno devet investicija u Rijeci i dvije investicije u Kastvu. Za svaku cjelinu – LOT provedeno je zasebno javno nadmetanje.

Odabrani izvođač radova na cjelini – „LOT 1“ je zajednica ponuditelja – slovenske tvrtke Godina d.o.o. iz Kozine i Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije, a za pružanje usluge stručnog nadzora Institut IGH d.d. iz Zagreba. „LOT 1“ obuhvaća četiri investicije, po dvije u Kastvu i Rijeci, za radove na ukupno oko 7 kilometara kanalizacijskih cjevovoda i oko 2,9 kilometara vodovodnih cjevovoda.
U Kastvu će se na području Radna zona Žegoti – Šporova jama – Jurčići i naselja Jurčići – Jurjenići izgraditi 979 metara sanitarne kanalizacije i preložiti 462 metra vodovoda.
U Rijeci će se putem investicije:
• Srdoči - sjever graditi 3.029 metara sanitarne kanalizacije te rekonstruirati i izgraditi 828 metara vodovoda u ulicama Markovići, Kurirski put, Diraki, Tonžino, Mate Lovraka i Tuhtani i
• Gornji Zamet – zona Z1 izvoditi, na području mjesnih odbora Grbci i Gornji Zamet, radovi na gradnji 2.939 metara i rekonstrukciji 55 metara sanitarne kanalizacije te prateći radovi na 1.551 metara vodovoda u ulicama Trampi, Milice Jadranić, Plješivička, Pužići, Obručka, Ivana Grpca Strinina, Kudej, Starci, Franje Pilepića Pavina, Bože Starca Jurićeva, Selinari, Ivana Pilepića Franovičina, Soldanac, Vrhovo, Sušačko-kastafskog odreda, Josipa Mohorića, Kalići i Primorska ulica.

Na cjelini – „LOT 2“ je za izvođača radova odabrana zajednica ponuditelja - slovenske tvrtke Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije i Godina d.o.o. iz Kozine, a za pružanje usluge stručnog nadzora Institut IGH d.d. iz Zagreba.
„LOT 2“ čine tri investicije u Rijeci, sve na području Pehlin – Marinići, kojima će se izgraditi ukupno 6.406 metara sanitarne kanalizacije i rekonstruirati i izgraditi 4.308 metara vodovoda u ulicama Lužine, Plase, Hahlić, Vrh Seline, Hosti, Minakovo, Blažićevo B, Turkovo, Plasi, Baretićevo, Pehlin, Androv breg i Mihovilići.

Odabrani izvođač radova na cjelini – „LOT 3“ je zajednica ponuditelja - Vodogradnja Rijeka d.o.o. iz Rijeke i Aquaterm d.o.o. iz Karlovca, a za pružanje usluge stručnog nadzora Institut IGH d.d. iz Zagreba.
„LOT 3“ obuhvaća dvije investicije u Rijeci i to za radove na oko 8,2 kilometra kanalizacijskih i oko 2,7 kilometara vodovodnih cjevovoda na području mjesnih odbora Škurinje i Drenove.
Investicijom Tibljaši – Škurinje će se u ulicama Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, Škurinjskih boraca i Put Lovrankini graditi 2.900 metara sanitarne kanalizacije i rekonstruirati te graditi 600 metara vodovoda.
Investicijom Donja Drenove – južni dio izgradit će se u ulicama Braće Hlača, Drenovski put, Severinska, Ive Lole Ribara, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, Škurinjskih žrtava, Kučićki put, Goranska, Kampanja i Paškinovac ukupno 4.239 metara nove sanitarne kanalizacije. Rekonstruirat će se 384 metara postojećeg mješovitog kolektora i 680 metara rasteretnog kanala te izvesti jedna upojna i tri rasteretne građevine s pratećim dijelovima i kanalima kako bi se zasebno odvodile sanitarne i oborinske vode. Prateći radovi na vodovodnoj mreži obuhvaćaju rekonstrukciju i izgradnju 2.040 metara vodovodnih cjevovoda.

Na cjelini – „LOT 4“ je za izvođača radova odabrana zajednica ponuditelja – Strabag AG iz Spittal/Drau (Austrija) te GP Krk d.d. iz Krka i G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja, a za pružanje usluge stručnog nadzora zajednica ponuditelja - WYG International Limited iz Leedsa, (Ujedinjeno Kraljevstvo), WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i Opatija projekt – hidro d.o.o. iz Opatije.
„LOT 4“ čine radovi na oko 4,4 kilometra kanalizacijskih cjevovoda, 1 kanalizacijskoj crpnoj stanici i na oko 3,4 kilometra vodovodnih cjevovoda putem dvije investicije u Rijeci, obje na području Mjesnog odbora Brašćine - Pulac.
Na području Brašćine - Lukovići izvodit će se radovi na gradnji 1.969 metara sanitarne kanalizacije i 303 metra tlačnog sanitarnog cjevovoda te rekonstrukciji 134 metra sanitarne kanalizacije. Istovremeno će se rekonstruirati i izgraditi 2.040 metara vodovoda. Radovi će se izvoditi na odvojku Drenovskog puta te u ulicama Zeleni put, Kozala, Brašćine i Lukovići u kojoj će biti izgrađena i istoimena nova kanalizacijska crpna stanica „Lukovići“.
Na području Pulca izgradit će se 1.981 metara nove sanitarne kanalizacije te rekonstruirati rekonstruirati i izgraditi 1.308 metara vodovoda u ulicama Pulac i Internacionalnih brigada.

Ulaganja u ovaj Projekt EBRD dio je ovogodišnjih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu te nastavak dosadašnjih ulaganja.
U razdoblju od 2010. do 2014. godine investirano je oko 335 milijuna kuna u izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na 64 kilometra vodoopskrbne mreže i četiri vodospreme te 55 kilometara sustava javne odvodnje s 10 novih kanalizacijskih crpnih stanica.
U ovoj godini planirano je u vodno-komunalnu infrastrukturu investirati ukupno 197 milijuna kuna. Ulagat će se u izradu projektne dokumentacije te u razvojne zahvate kojima će se dograditi sustav javne vodoopskrbe za 32,2 kilometra te sustav javne odvodnje za 34,4 kilometra s pripadajućim crpnim stanicama na području Rijeke i riječkog prstena. U dužinama je uračunat i Projekt EBRD.

Sve je to priprema za buduće širenje sustava javne odvodnje koje se najvećim dijelom planira graditi u razdoblju od 2016. godine, financirano iz europskih fondova.
Od 2016. godine je na području aglomeracije Rijeka, tj. na području grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i dijela Matulja, planirana gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci, gradnja više od dvjestotinjak kilometara sanitarne kanalizacije i stotinjak kanalizacijskih crpnih stanica s pratećim radovima na sustavu javne vodoopskrbe. Za ovu buduću gradnju izrađuje se oko 42,6 milijuna kuna vrijedna (bez poreza na dodanu vrijednosti) studijsko – projektna dokumentacija, koja je potrebna za apliciranje gradnje nedostajućih dijelova sustava javne odvodnje iz fondova Europske unije.

 

Fotogalerija