Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Nova ulaganja od 23,1 milijun kuna u gradnju sanitarne kanalizacije i prateće radove na vodovodnoj mreži u Rijeci

04.02.2015.
Danas su u Salonu Grada Rijeke potpisani 23,1 milijun kuna ukupno vrijedni ugovori za izvođenje radova te pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji i rekonstrukciji sanitarne kanalizacije te pratećih radova na vodovodnoj mreži u Ulici Murini te na području Gornjeg Zameta, sjevernog dijela Donje Drenove i Kostabele. 
Vrijednost ugovora za izvođenje radova, sklopljenog sa zajednicom ponuditelja – tvrtkama CENTROGRADNJA d.o.o. iz Zagreba i TEHNIKA d.d. iz Zagreba, iznosi 22.813.602,60 kuna bez poreza na dodanu vrijednost. 
Ugovor za usluge stručnog i obračunskog nadzora te uslugu koordinatora II zaštite na radu sklopljen je u iznosu od 322.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) s tvrtkom House d.o.o. iz Rijeke.

Ugovorima su obuhvaćeni radovi na 6,4 kilometra kanalizacije i 3,2 kilometra vodovoda na području mjesnih odbora:

 • Srdoči (ulica Murini),
 • Drenova (sjeverni dio Donje Drenove - ulice Vrhak, Drenovski put, Žminjska ulica, Goranska ulica, Cvjetna ulica, Brca i Brdina),
 • Gornji Zamet, Zamet i Pehlin (ulice Bilogorska, Zametskog korena, Vladivoja i Milivoja Lenca, Čavalsko, Maria Gennaria, Škrobotovac te Ante Mandića i Mate Sušnja) na kojem će biti izgrađena jedna nova kanalizacijska crpna stanica te
 • Kantrida, gdje će se na području Kostabele rekonstruirati postojeća kanalizacijska crpna stanica s pripadajućim cjevovodima.

Ukupan rok realizacije ugovora iznosi 18 mjeseci.
Po završetku gradnje i puštanja u funkciju novoizgrađene javne kanalizacije mogućnost priključenja imat će 160 objekata.

Tijekom ovog mjeseca započet će pripremni radovi te izrada izvedbenih projekata, prometnih rješenja i dinamičkih planova gradnje, o čemu će građani biti naknadno na vrijeme informirani.
U sklopu izrade izvedbenih projekata izvođač radova će s glavnim nadzornim inženjerom gradilišta kontaktirati sve stanovnike čije se građevine nalaze u području budućih gradilišta kako bi se dogovorile i definirale lokacije mjesta priključenja na buduću javnu kanalizaciju i lokacije premještaja postojećih vodomjernih okana bliže objektima.

Ovaj razvojni zahvat ukupne vrijednosti oko 23,1 milijun kuna financirat će se u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma The European Investment Bank (EIB) i Council of Europe Development Bank (CEB). Preostali dio sredstava osigurat će se iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Rijeke.

U ovoj godini planirano je u komunalno vodne građevine investirati ukupno 197 milijuna kuna. Osim u razvojni zahvat za koji su danas potpisani ugovori investirat će se i u ostale projekte koji obuhvaćaju dogradnju sustava javne vodoopskrbe za još 29 kilometara te sustava javne odvodnje za dodatnih 28 kilometara na području Rijeke i riječkog prstena.

Nastavak je to dosadašnjeg kontinuiranog ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda na širem riječkom području. U prošlom petogodišnjem razdoblju u povećanje komunalnog standarda i kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje u Rijeci i riječkom prstenu investirano je oko 335 milijuna kuna, od čega su sa 116,4 milijuna kuna sudjelovale Hrvatske vode. Tim su novčanim sredstvima u razdoblju od 2010. do 2014. godine izvedeni radovi na 64 kilometara vodoopskrbne mreže i četiri vodospreme, sustav javne odvodnje otpadnih voda dograđen je za 55 kilometara i s 10 novih kanalizacijskih crpnih stanica te se ulagalo u izradu projektnih dokumentacija. Dogradnjom sustava stvoreni su uvjeti za priključenje oko 1.900 objekata na javnu kanalizaciju.

Kod ulaganja u projektne dokumentacije, najsloženija je izrada studijsko – projektne dokumentacije za apliciranje Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz fondova Europske unije. Ovaj Projekt je jedan od najvećih projekata u Republici Hrvatskoj u vodno-komunalnom sektoru koji je trenutno u pripremi. Njegova priprema započela je u 2010. godini. Ugovorena vrijednost izrade studijsko-projektne dokumentacije, koja se sufinancira iz sredstava Hrvatskih voda, iznosi 42.555.950,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednosti).
Studijsko-projektna dokumentacija, koja je potrebna za apliciranje gradnje nedostajućih dijelova javne odvodnje iz europskih fondova, obuhvaća uz gradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci i gradnju više od dvjestotinjak kilometara sanitarne kanalizacije i stotinjak kanalizacijskih crpnih stanica s pratećim radovima na sustavu javne vodoopskrbe na području aglomeracije Rijeka, tj. na području grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i dijela Matulja.
Apliciranje za sufinanciranje gradnje iz EU fondova planirano je polovicom 2015. godine, a realizacija se očekuje od 2016. godine.

Potpisnici:

 1. Ugovora o izvođenju radova za izgradnju-rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet - zona Z-2 i Z-3, Donja Drenova - sjeverni dio, Murini i rekonstrukcija CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima
  ukupno vrijednog 22.813.602,60 HRK (bez PDV-a) su
  u ime izvođača radova – zajednica ponuditelja: Zvonko Pilipović, direktor CENTROGRADNJA d.o.o. iz Zagreba i Filip Filipec, direktor TEHNIKA d.d. iz Zagreba
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 2. Ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora na izgradnji-rekonstrukciji sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet - zona Z-2 i Z-3, Donja Drenova - sjeverni dio, Murini i rekonstrukciji CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima
  ukupno vrijednog 322.000,00 HRK (bez PDV-a) su
  u ime pružatelja usluge nadzora – Zvonimir Zubović, direktor HOUSE d.o.o. iz Rijeke te
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 3. Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Grada Rijeke i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka o načinu realiziranja i financiranja izgradnje-rekonstrukcije sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet / zona Z-2 i Z-3, Donja Drenova / sjeverni dio, Murini i rekonstrukcije CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima su Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke i Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Fotogalerija