Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

9 milijuna kuna za izgradnju sanitarne kanalizacije i održavanje vodovodne mreže u naseljima Rijeke te na Grobniku

16.06.2014.
U prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. danas su potpisani 9 milijuna kuna (bez PDV-a) ukupno vrijedni ugovori za izvođenje građevinskih i monterskih radova te za pružanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom sanitarne kanalizacije i održavanja vodovodne mreže u dijelovima naselja Orehovica i Svilno u gradu Rijeci te naseljima Cernik, Mavrinci, Buzdohanj i Bajčevo selo u općini Čavle. 

Ugovorima je obuhvaćena gradnja ukupno 3 kilometra sanitarne kanalizacije i 2 crpne stanice, jedna u naselju Buzdohanj i jedna u naselju Bajčevo selo, te prateći radovi na gotovo 1,4 kilometra vodovoda. Ugovoreni rok za njihovo izvođenje iznosi 7 mjeseci, pri čemu je predviđeno da radovi započnu početkom srpnja ove godine. Po završetku gradnje i puštanja u funkciju ove novoizgrađene javne kanalizacije mogućnost priključenja imat će 89 objekata.

Ugovori za izvođenje građevinskih i monterskih radova na izgradnji sanitarne kanalizacije i održavanju vodovodne mreže u naseljima Orehovica i Svilno u gradu Rijeci te Cernik, Mavrinci, Buzdohanj i Bajčevo selo u općini Čavle sklopljeni su sa zajednicom ponuditelja JV GRAĐEVINAR ČABAR d.o.o. iz Čabra i GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. iz Delnica. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 8.855.945,97 kn (bez PDV-a).
Ugovori za usluge građevinskog, elektrotehničkog i strojarskog stručnog nadzora te uslugu koordinatora za zaštitu na radu sklopljeni su sa zajednicom ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva ZORAN SAMARŽIJA HRANILOVIĆ iz Rijeke, Matulji projekt d.o.o. iz Matulja, Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike ARSEN MARČETA iz Rijeke i GEOINŽENJERING d.o.o. iz Rijeke. Ugovorena vrijednost ugovora je 171.000,00 kn (bez PDV-a).

Danas sklopljenim ugovorima započinje realizacija posljednje predviđene cjeline dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta).

Druga faza potprojekta Rijeka – Grobnik, koja se realizira u razdoblju 2010. – 2014., obuhvaća gradnju ukupno oko 35 kilometara sanitarne kanalizacije i 7 crpnih stanica u naseljima Baćine, Bajčevo selo, Buzdohanj, Cernik, Mavrinci, Svilno i Orehovica s dovršenjem mjesne kanalizacijske mreže u naselju Pašac i spojnog kanalizacijskog kolektora Pašac - Orehovica. Omogućavanjem priključenja za preko 1.300 objekata na javnu kanalizaciju pridonijet će se ne samo poboljšanju komunalnog i životnog standarda stanovnika u navedenim naseljima, već i zaštiti okoliša, Jadrana i izvorišta pitke vode.
U financiranje je uključena Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svjetska banka), iz čijeg je zajma Republici Hrvatskoj namijenjeno 55 milijuna kuna za drugu fazu potprojekta Rijeka – Grobnik. Povrat podzajma od 55 milijuna kuna uključivo i kamate financirat će Hrvatske vode i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, svatko u iznosu od 50%.
Potprojekt se još financira bespovratno i s 55 milijuna kuna iz sredstava:
- Ministarstva poljoprivrede, odnosno državnog proračuna, u iznosu od 26.400.000,00 kn;
- Hrvatskih voda, odnosno naknade za zaštitu voda, u iznosu od 17.600.00,00 kn;
- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, odnosno naknade za razvoj ovog potprojekta, u iznosu od 11.000.000,00 kn.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. će financirati i prateće radove na oko 16 kilometara vodovoda, procijenjene vrijednosti od oko 5,7 milijuna kuna. Prateći radovi na vodovodu izvode se istovremeno s radovima na sanitarnoj kanalizaciji u naseljima Baćine, Bajčevo selo, Buzdohanj, Cernik, Mavrinci, Svilno, Orehovica i Pašac.

 

Informacija o realizaciji 2. faze Potprojekta Rijeka – Grobnik

U razdoblju od 2010. godine do sada su u sklopu druge faze potprojekta Rijeka - Grobnik u cijelosti realizirani zahvati vrijedni oko 32,5 milijuna kuna. Izgrađeno je oko 12 kilometara sanitarne kanalizacije u dijelovima naselja Pašac, Baćine, Cernik i Mavrinci sa sanitarnim kolektorom Svilno - Gornja Orehovica te su izgrađene 2 crpne stanice u Mavrincima.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je istovremeno izvelo 2,5 milijuna kuna vrijedne prateće radove na oko 5,8 kilometara vodovodne mreže.

U tijeku su radovi u naseljima Svilno, Orehovica i Pašac u gradu Rijeci te u naseljima Cernik, Mavrinci, Bajčevo selo, Buzdohanj i Baćina u općini Čavle. Radovi su podijeljeni u tri cjeline, u različitim su fazama izvođenja i gotovosti. Obuhvaćaju gradnju oko 20,2 kilometara sanitarne kanalizacije i 3 crpne stanice. Ugovorena vrijednost ovih radova i nadzora nad njima iznosi oko 48,2 milijuna kuna.
Istovremeno se izvode 2,5 milijuna kuna vrijedni radovi na zamjeni i prelaganju 9,2 kilometara vodovoda.
Završetak radova u naseljima Bajčevo selo, Buzdohanj i Baćina u općini Čavle očekuje se do rujna ove godine, a u ostalim naseljima do kraja studenog ove godine.

Početak radova na posljednjoj cjelini druge faze potprojekta Rijeka - Grobnik predviđen je za početak srpnja ove godine. Obuhvaća gradnju 3 kilometra sanitarne kanalizacije u preostalim dijelovima naselja Orehovica i Svilno u gradu Rijeci te naseljima Cernik, Mavrinci, Buzdohanj i Bajčevo selo u općini Čavle te gradnju 2 crpne stanice, jednu u naselju Buzdohanj i jednu u naselju Bajčevo selo. Vrijednost radova gradnje kanalizacije i nadzora nad njima koji se financiraju putem Jadranskog projekta iznosi oko 8,3 milijuna kuna (bez PDV-a).
Istovremeno će KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. financirati izvođenje pratećih radova na 1,4 km vodovoda, čija vrijednost iznosi oko 774 tisuće kuna.