Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2016. godini

29.03.2017.

Tijekom 2016. godine Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora PRJ Vodovod provela je 7.145 ispitivanja uzoraka vode od čega 3.162 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe.

Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju), ), osim 44 uzorka u kojima je bila povećana mutnoća iznad zakonom propisanih 4NTU.  Kod 0,62% uzorka kod kojih je evidentirano odstupanje od maksimalno dopuštenih vrijednosti razlog je povećana mutnoća uvjetovana istovremenim zamućenjem svih izvorišta 22. studenog 2016. godine uslijed nepovoljnih hidroloških prilika - obilnih kiša. Preporuka prokuhavanja vode za piće, koju je iz preventivnih razloga tog dana naložila sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ukinuta je 1. prosinca 2016. godine.

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2016. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 292 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

U 2016. godini ukupno je ispitano 441 uzorak otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.
Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Ona je u 2016. godini od ukupno 32 ispitane točke na njih 28 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom kakvoće mora, na 2 točke je ocijenjena dobro (u Rijeci: Grčevo i Kantrida – Vila Nora) te na 2 točke zadovoljavajuće (u Rijeci: Kantrida – zapad i Kantrida - istok).

Točke koje su ocijenjene dobro locirane su na području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, još uvijek nepriključeni na sustav javne kanalizacije, a koji su smješteni na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.