Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2013.

21.03.2014.
Tijekom 2013. godine Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora PRJ Vodovod provela je 5.279 ispitivanja uzoraka vode od čega 2.627 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe.
Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju).
U 2013. godini ukupno je ispitano 480 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.
Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Ona je od ukupno 31 ispitane točke na njih 26 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom kakvoće mora, na 2 točke je ocijenjena dobro (Kantrida - Vila Nora i Bakarac - kupalište na ulazu), na 2 točke zadovoljavajuće (Grčevo i Kantrida zapad), dok je na 1 točki (Kantrida – istok) bila četvrtu sezonu zaredom nezadovoljavajuća. Razlog za nezadovoljavajuću kakvoću mora, kao i za zadovoljavajuću, može biti u nepriključenosti svih subjekata na javnu kanalizacijsku mrežu u ovom dijelu grada Rijeke kao i neadekvatna odvodnja oborinskih voda koje u periodima obilnih padalina značajno pogoršavaju kakvoću priobalnog mora ovog područja.