Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Od 1. veljače 2014. godine počinje primjena izmjena i dopuna Odluke o cijeni vodnih usluga od 21. lipnja 2011. godine

22.01.2014.
Na Kolegiju Gradonačelnika održanog 22. siječnja 2014. godine dobivena je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga. Odluka je donesena radi usklađivanja sa zakonodavnim okvirom i primjenjuje se od 1. veljače 2014. godine. Uvodi se obračun fiksno dijela za javnu odvodnju, mijenja se obračun usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području jedinica lokalnih samouprava koje su nam povjerile kao isporučitelju vodnih usluga pružanje ove usluge te se uvodi nova kategorija korisnika „Posebne poslovne prostorije“.

Fiksni dio za javnu odvodnju otpadnih voda obračunavat će se svim korisnicima čije su nekretnine priključene na javnu kanalizaciju u mjesečnom iznosu od 6,34 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 7,16 kuna s porezom na dodanu vrijednost.
Uvedeni fiksni dio za javnu odvodnju će korisnicima kanalizacije uvećati ukupni iznos računa za veljaču u odnosu na onaj iz siječnja 2014. za 7,16 kuna, tj. iznos fiksnog dijela za javnu odvodnju s obračunatim porezom na dodanu vrijednost jer se fiksni dio obračunava i naplaćuje kao mjesečni paušal i ne ovisi o količini pružene usluge - isporučene vode.
Prihod od fiksnog dijela za javnu odvodnju namijenjen je pokriću troškova koji ne ovise o količini zbrinute i pročišćene otpadne vode, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na sustav javne odvodnje.

Obračun usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mijenja se na području gradova Rijeke, Kraljevice, Bakra i općine Klana, tj. na području jedinica lokalnih samouprava koje su nam kao isporučitelju vodnih usluga  povjerile pružanje ove usluge.
Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području gradova Rijeke, Kraljevice i Bakra te općine Klana obračunavat će se i naplaćivati po stvarno izvršenoj usluzi po cijeni 76,00 kuna po metru kubnom crpljenog sadržaja, odnosno 95,00 kuna po metru kubnom crpljenog sadržaja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost.
Cijena usluge je ista za sve kategorije korisnika.
Promjena dosadašnjeg obračuna je posljedica izmjena i dopuna Zakona o vodama.
Zahtjev za pražnjenjem i odvozom otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama podnosi se na dosadašnji način.
Četveročlanim obiteljima čije nekretnine u Rijeci, Kraljevici, Bakru i Klani nisu priključene na javnu kanalizaciju s novim će načinom obračuna usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda od veljače 2014. na računu za vodne usluge biti iskazan jedino fiksni dio za javnu vodoopskrbu (12,03 kn s porezom na dodanu vrijednost) i varijabilni dio za vodoopskrbu (8,87 kn po metru kubnom isporučene vode s obračunatim porezom na dodanu vrijednost i naknade). Ukoliko mjesečno troše 20 m3 vode, s novim načinom obračuna račun u veljači bit će umanjen u odnosu na onaj iz siječnja 2014. za 47,02 kn ili 19,9% jer im se više neće obračunavati varijabilni dio za javnu odvodnju.

Uvodi se nova kategorija korisnika „Posebne poslovne prostorije“.
Čine je korisnici koji će se obvezati godišnje za proces proizvodnje preuzimati vodu iz javne vodoopskrbe u količini iznad jednog milijuna kubika.
Osnovna cijena varijabilnog dijela za javnu vodoopskrbu za novouvedenu kategoriju iznosi 4,05 kuna po metru kubnom isporučene vode i na nju se obračunavaju naknade i porez na dodanu vrijednost.