Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Zbog izmjene stope poreza na dodanu vrijednost novi cjenik vodnih usluga od 1.1.2014.

11.12.2013.
Slijedom odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine, porez na dodanu vrijednost se od 1. siječnja 2014. godine obračunava za vodne usluge po stopi od 13%, umjesto dosadašnjih 10%. Pod vodnim uslugama podrazumijeva se fiksni dio cijene (tzv. mjesečni paušal) te varijabilni dio cijene za uslugu vodoopskrbe i odvodnju otpadnih voda.
Fiksni dio cijene s dosadašnjim iznosom PDV-a od 10% iznosio je 11,72 kn, a sa stopom od 13% iznosit će 12,03 kn, što predstavlja povećanje za 0,31 kn.
Povećana stopa poreza na dodanu vrijednost utjecat će i na povećanje varijabilnog dijela cijene za uslugu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te će se cijena kubika isporučene vode s dosadašnjih 11,04 kn povećati za 0,18 kn i iznosit će 11,22 kn.

Ovim izmjenama prosječnoj će se četveročlanoj obitelji, kojoj se mjesečno isporučuje 20 m3 vode, ukupni račun za vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda povećati za 3,85 kn ili 1,66%. Drugim riječima umjesto 232,50 kn (od toga 11,72 kn fiksni dio i 220,78 kn varijabilni dio) iznosit će 236,35 kn (od toga 12,03 kn fiksni dio i 224,31 kn varijabilni dio).