Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

20 milijuna kuna za izgradnju sanitarne kanalizacije i održavanje vodovodne mreže u dijelu naselja na Grobniku

15.07.2013.
U Salonu Grada Rijeke danas su potpisani 20 milijuna kuna (bez PDV-a) ukupno vrijedni ugovori za izvođenje građevinskih i monterskih radova te za pružanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom sanitarne kanalizacije i održavanja vodovodne mreže u naseljima Bajčevo selo, Buzdohanj i Baćina na Grobniku. Ugovorima se nastavlja dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta). 

Njima je obuhvaćena gradnja dviju crpnih kanalizacijskih stanica i sanitarne kanalizacije u ukupnoj dužini od 7.620 metara te radovi na prelaganju i zamjeni ukupno 3.700 metara vodovodnih cjevovoda.

Izvođač građevinskih i monterskih radova na izgradnji sanitarne kanalizacije i održavanja vodovodne mreže u naseljima Bajčevo selo, Buzdohanj i Baćina bit će zajednica ponuditelja JV STRABAG AG, Spittal/Drau, Austrija, STRABAG d.o.o. Zagreb i GP KRK d.d. Krka. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 19.804.489,78 kn (bez PDV-a).
Usluge za građevinski, elektrotehnički i strojarski stručni nadzor s uslugom koordinatora za zaštitu na radu pružat će zajednica ponuditelja HOUSE d.o.o. Rijeka, ELIS INŽENJERING d.o.o Rijeka i KORONA d.o.o. Rijeka. Ugovorena vrijednost ove usluge je 244.000,00 kn (bez PDV-a).

Danas ugovorenim radovima, čiji je završetak predviđen tijekom kolovoza 2014. godine, stvorit će se uvjeti za priključenje 260-tak objekata na javnu kanalizaciju, od čega je 40-tak građevina u naselju Baćina te po 110 u Bajčevom selu i Buzdohnju.

U 13 mjeseci od početka radova, prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka, predviđena je:

 • izgradnja 3.170 metara sanitarne kanalizacije te zamjena oko 755 metara vodovoda i prelaganje oko 955 metara vodovodnih cjevovoda u naselju Bajčevo selo;
 • izgradnja 3.660 metara sanitarne kanalizacije i dvije crpne kanalizacijske stanice te zamjena 495 metara vodovoda i prelaganje 665 metara vodovodnih cjevovoda u naselju Buzdohanj;
 • izgradnja 790 metara sanitarne kanalizacije uz zamjenu 830 metara vodovoda u naselju Baćina.

U spomenutim naseljima usluga javne odvodnje otpadnih voda dostupna je već za oko stotinjak građevina u dijelu Buzdohnja, u kojem je kanalizacijski kolektora Buzdohanj - Kosorci izgrađen u sklopu prve faze realizacije Jadranskog projekta. Radovi na izgradnji tog kolektora dužine 870 metara završeni su tijekom 2007. godine.
Sanitarna kanalizacija u naselju Baćina gradi se u fazama u sklopu druge faze Jadranskog projekta. Prva faza, koja je započela u siječnju ove godine, obuhvaća gradnju 360 metara sanitarne kanalizacije za 15-tak građevina u ovom naselju.

U okviru druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, čija ukupna vrijednost iznosi 120 milijuna eura, za nastavak aktivnosti na dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području Rijeke i Grobnika namijenjeno je ukupno 75 milijuna kuna. Polovica sredstava namijenjena za potprojekt Rijeka – Grobnik osigurana je izravnim financiranjem iz sredstava državnog proračuna (18.000.000 kn), naknade za zaštitu voda (12.141.054 kn) i naknade za razvoj ovog potprojekta (7.358.946,00 kn).
Preostalih 37,5 milijuna kuna osigurano je putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka), čiji povrat financiraju, uključivo i kamate, Hrvatske vode i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, svaki u 50%-tnom iznosu.

S danas potpisanim ugovorima za izgradnju sanitarne kanalizacije Rijeka – Grobnik pokrenute su investicijske aktivnosti u ukupnom iznosu od oko 56,6 milijuna kuna, od čega je putem Jadranskog projekta osigurano oko 51 milijun kuna, dok se ostatak financira iz sredstava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. Pokrenute investicije su u različitim fazama izvođenja i gotovosti. Obuhvaćaju gradnju ukupno 19.600 metara kanalizacije sa četiri crpne stanice te radove na održavanju 9.600 metara vodovoda.

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području ima za cilj poboljšati pružanje učinkovite i održive usluge zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim gradovima i općinama obalnog područja Republike Hrvatske, smanjiti opterećenje hranjivim tvarima koje ulaze u obalne vode te pronaći inovativna rješenja za pročišćavanje otpadnih voda na obalnom području.
Polovica iznosa namijenjenog za realizaciju Projekta osigurana je putem zajma Republici Hrvatskoj od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka). Ugovor je potpisan 6. veljače 2009. godine. Osim ugovora o zajmu, s Republikom Hrvatskom sklopljen je i ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš u iznosu od 6,4 milijuna američkih dolara.
Hrvatskim vodama je slijedom sklopljenih ugovora dodijeljen dio sredstava u obliku zajma, a dio u obliku darovnice, za što su 26. svibnja 2009. godine sklopljeni ugovori između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Hrvatskih voda.

Potpisnici:

 1. Ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Bajčevo selo I, Buzdohanj I, Baćina III,
  ukupno vrijednog 18.283.184,74 HRK (bez PDV-a) su:
  u ime komisionara - Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda,
  u ime zajednice ponuditelja - Josip Kuzmanić i Milivoj Palinić, direktor i prokurist STRABAG d.o.o. Zagreb, koji su ujedno opunomećenici direktora JV STRABAG AG (Spittal/Drau, Austrija) i Josip Purić, direktor GP KRK d.d. Krka te
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 2. Ugovora za izvođenje radova na zamjeni vodovodnih ogranaka uz izvedbu sanitarne kanalizacije naselja Bajčevo selo I, Buzdohanj I, Baćina III,
  ukupno vrijednog 1.521.305,04 HRK (bez PDV-a) su:
  u ime zajednice ponuditelja - Josip Kuzmanić i Milivoj Palinić, direktor i prokurist STRABAG d.o.o. Zagreb, koji su ujedno opunomećenici direktora JV STRABAG AG (Spittal/Drau, Austrija) i Josip Purić, direktor GP KRK d.d. Krka te
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 3. Ugovora o pružanju usluga stručnog (građevinskog, elektrotehničkog i strojarskog) nadzora nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja naselja Bajčevo selo I, Buzdohanj I i Baćina III te koordinatora II zaštite na radu
  ukupno vrijednog 244.000,00 HRK (bez PDV-a) su:
  u ime komisionara - Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda,
  u ime zajednice ponuditelja – Zvonimir Zubović, direktor HOUSE d.o.o. Rijeka, Boris Vidović, član Uprave ELIS INŽENJERING d.o.o Rijeka i Luka Knežević, direktor prodaje KORONA d.o.o. Rijeka, te u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 4. Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Hrvatskih voda, Grada Rijeke i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka o načinu realizacije i financiranja projekta su Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda, Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke i Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Fotogalerija