Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Kredit EBRD-a do 13 milijuna eura za dogradnju javne kanalizacije s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u Rijeci i Kastvu

05.07.2013.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke sklopilo je s Europskom bankom za obnovu i razvoj iz Londona ugovor o kreditu u visini do 13 milijuna eura za Projekt dogradnje oko 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim radovima na oko 13 kilometara vodovodne mreže u Rijeci i Kastvu. 

Ugovor su potpisali predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj iz Londona Sir Suma Chakrabarti te direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke Andrej Marochini.
Potpora ovog Projekta od strane Grada Rijeke, kao većinskog vlasnika KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, uređena je istoimenim sporazumom koji su potpisali gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj iz Londona Sir Suma Chakrabarti.
Potpisivanju ugovora prisustvovala je, uz ministra financija Slavka Linića i generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Plišića, visoka delegacija Europske banke za obnovu i razvoj, predstavnici Grada Rijeke, Hrvatskih voda i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Osiguranim kreditnim sredstvima predviđena je dogradnja oko 24 kilometra sustava javne odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom „Lukovići“ u Rijeci i oko kilometra sanitarne kanalizacije na području Kastva, ukupne procijenjene vrijednosti od oko 9 milijuna eura. Preostala kreditna sredstva, u visini od oko 4 milijuna eura, bit će uložena u prelaganje, rekonstrukciju i izgradnju oko 13 kilometara javne vodovodne mreže u Rijeci i Kastvu.
Predviđeno vrijeme trajanja izvođenja građevinskih i monterskih radova iznosi oko godine dana. Ugovaranje njihova izvođenja očekuje se do kraja 2013. godine. Svi novoizgrađeni dijelovi komunalnih vodnih građevina planiraju se pustiti u funkciju najkasnije do svibnja 2015. godine.

U Rijeci radovi će se izvoditi na području Gornjeg Zameta, južnog dijela Donje Drenove, sjevernog dijela Srdoča i u naseljima Tibljaši - Škurinje, Pulac, Pehlin - Marinići te Brašćine – Lukovići.
Na južnom području Donje Drenove predviđena je i rekonstrukcija 385 metara postojeće mješovite kanalizacije u razdjelnu, što će osim gradnje sanitarnih kolektora zahtijevati i gradnju 680 metara oborinskog kolektora te jedne upojne građevine s pratećim dijelovima i kanalima kako bi se zasebno odvodile sanitarne i oborinske vode.
Ovom dogradnjom riječkog sustava javne odvodnje otpadnih voda omogućilo bi se priključenje za ukupno oko 700-tinjak objekata na javnu kanalizaciju.
U Kastvu radovi će se izvoditi na području Radne zona Žegoti - Šporova jama - Jurčići te u naseljima Jurčići - Jurjenići.

Povrat dugoročnog kredita EBRD-a, čija je ukupna cijena procijenjena na iznos od 15.919.312 eura, predviđen je 90% sufinanciranjem Hrvatskih voda, dok bi se preostalih 10% sredstava financiralo iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva po Prioritetu II (ulaganja u razvojne zahvate javne vodoopskrbe i javne odvodnje koji su od važnosti za pojedinu jedinicu lokalne samouprave).
Za osiguranje povrata kredita nije zatražena garancija Grada Rijeke već ga osigurava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke putem zadužnice, založnog prava na bankovnom računu i vinkulirane police osiguranja.
Otplata glavnice kredita započet će u srpnju 2015. godine, po isteku dvije godine od potpisa ugovora i otplaćivat će se u 16 jednakih polugodišnjih rata, dok će se kamata obračunavati mjesečno i naplaćivati polugodišnje sa stopom šestomjesečnog EURIBOR +3,10%. Rok za povlačenje kreditnih sredstava EBRD-a iznosi dvije godine. Sredstva će se isplaćivati sukladno dinamici dogradnje javne kanalizacije i pratećih radova na vodovodnoj mreži.

Sredstvima kredita EBRD-a nastavit će se dosadašnja kontinuirana ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda na širem riječkom području. U prethodne četiri godine u povećanje komunalnog standarda i kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje u Rijeci i riječkom prstenu investirano je oko 216 milijuna kuna. Tim je sredstvima u razdoblju od 2009. do 2012. godine izgrađeno i rekonstruirano 40 kilometara sustava javne vodoopskrbe sa šest vodosprema te dograđen sustav javne odvodnje otpadnih voda za 25 kilometara i s dvije nove crpne stanice.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvaraju se mogućnosti za intenzivnija ulaganja u komunalne vodne građevine, posebno one s aspekta zaštite okoliša. Novčanim sredstvima iz fondova Europske unije planira se sufinancirati razvojni zahvat ukupne procijenjene vrijednosti od oko 872,5 milijuna kuna. Projekt obuhvaća gradnju 190 kilometara nove kanalizacije s 97 crpnih stanica, izvođenje pratećih radova na postojećoj kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži na području grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i dijela Matulja, kao i gradnju novog uređaja drugog stupnja pročišćavanja u Rijeci. Dogradnjom se planira na ovom području postići do kraja 2018. godine stupanj priključenosti od 75% na javnu kanalizaciju. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za apliciranje izvođenja radova iz EU fondova ukupno vrijedne 20 milijuna kuna, dok je u razdoblju od 2010. godine do kraja 2012. godine uloženo 9,2 milijuna kuna.

Današnjim potpisivanjem ugovora nastavlja se suradnja Grada Rijeke i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke s Europskom bankom za obnovu i razvoj, koja je do sada uspješno realizirana na Projektu izgradnje kanalizacijskoga sustava Kantrida (2001./2002.). Projektom kanalizacije Kantride, za koji je Europska banka za obnovu i razvoj omogućila kredit od 8,1 milijun eura, izgrađeno je 12,5 km gravitacijskih kolektora, 2,5 km tlačnih cjevovoda i 12 crpnih stanica te je dovođenjem otpadnih voda s Kantride na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na Delti eliminirano 12 dotadašnjih podmorskih ispusta.

EBRD, u vlasništvu 64 zemlje i dviju međuvladinih institucija, potiče razvoj tržišnih gospodarstava i demokracija. U Hrvatskoj aktivno djeluje kao investitor od osamostaljenja zemlje i do sada je uložila više od 2.5 milijarde eura u 140 projekata. Aktivnosti Banke pokrivaju sve gospodarske sektore s posebnim naglaskom na infrastrukturnom, korporativnom, financijskom i energetskom sektoru.

Fotogalerija